Hoppa till innehåll

Låt oss göra 2021 till ett bättre år

Nu står vi inför ett nytt år. Vi är många som hoppas att 2021 blir ett annat och bättre år än 2020. 

Pandemin har drabbat världen både som den sjukdom den innebär och med de ekonomiska konsekvenser den orsakat. I den lilla världen har den för många inneburit att vardagens glädjeämnen att möta människor, att fira och mötas i fest liksom så enkla saker som att möta farföräldrar, barnbarn eller arbetskamrater, har ersatts av videomöten eller bara ensamhet. I den stora världen har vi sett hur ekonomier stängt ner och hundratals miljoner människor drivits tillbaka in i svält, fattigdom och en ännu större utsatthet för sjukdomar och naturkatastrofer. 

Om det är något vi kan lära oss av det är vikten och värdet av en fungerande världsekonomi, där handel, investeringar och företagande skapar välstånd som kan spridas till fler. De som tror att vägen för att motverka klimateffekten ligger i att stänga ner, avbryta handel och sluta resa har fått se hur en sådan värld drabbar människors liv. Vi ska aldrig tro att vi räddar världen genom att offra människors liv, utan vi ska göra det genom att utveckla våra samhällen med hjälp av ekonomisk tillväxt, forskning och ny teknik. 

Vi har även sett en annan utveckling i pandemins spår. Kina har trätt fram som en allt starkare politisk makt, grundad i en enorm ekonomiska styrka. Det kinesiska kommunistpartiet styr Kina totalitärt, även om man låtit ekonomin fungera inom kapitalistiska ramar. Det har lett till materialism utan frihet. Det är en ordning som de kinesiska ledarna brutalt vill omsätta i andra delar av världen. Varhelst de möter kritik eller ifrågasättanden vill de agera med diktaturens logik och skrämma, hota eller helst tvinga till tystnad. Just nu är det Australien som är målet för påverkanspolitiken, men vi har sett det i Sverige, Kanada, Norge och i hela Europa. 

En annan lärdom vi måste ta med oss in i det nya året är att vi måste tillsammans med världens fria länder stå upp emot diktaturen när den hotar demokratier. När den hotar ett demokratisk land hotar den nämligen demokratin som sådan och därmed oss alla. 

I USA har vi sett en president som vägrat erkänna valresultatet och som har upprepade möten för att på olika sätt diskutera hur han kan sätta det ur spel. Förutom genom ogrundade anklagelser – ingen av dem har ansetts vara värd att ens ta upp till domstolsprövning – har han underminerat det amerikanska samhället genom att ifrågasätta dess mest grundläggande faktor; den gemensamma demokratin. Under Donald Trump har USA böjt sig inför Ryssland, bråkat utan resultat med Kina samtidigt som man dragit sig undan handelsförhandlingar, internationella organisationer och sina allierade på ett sätt som har gynnat just Kina och Ryssland. 

En annan lärdom vi kan ta med från detta år är därför vikten av ett starkt Europa och ett Europa som har USA som partner för att värna den fria världen. Under Joe Bidens presidentskap finns de förutsättningarna, men i den värld vi lever i är det avgörande att Europa visar att vi kan bidra med försvarsförmåga, säkerhet och politiskt ledarskap. 

Ryssland är en vikande ekonomi som kompenserar det genom en växande militär våldsapparat. Man bedriver krig i Ukraina, ockuperar territorier där och i Georgien samt hotar konsekvent sina grannar. För Vladimir Putin är fungerande rättsstater ett hot, vilket kommer att prägla hur han ser på den fortsatta utvecklingen i Belarus. 

En ytterligare lärdom är därför att vi måste stärka vårt försvar, inte bara till den nivå vi hade 2004 som redan då var för låg utan till de krav som omvärlden ställer. Vi behöver gå samman med andra demokratiska nationer för att värna Europas säkerhet och demokratiers förmåga att stå emot hot. Därför är frågan om ett Nato-medlemskap viktigt. 

En ytterligare lärdom är att det måste bli slut på eftertänksamhet efter kriser har inträffat. Vi behöver eftertänksamhet innan de inträffar. Det gäller migrationsfrågan, terrorhot, pandemier, hot mot vår nationella säkerhet och mot svensk suveränitet. Nu är det viktigt att vi gör vad vi kan för att 2021 ska bli ett bättre år. Ett Europa som fokuserar på resultat och samarbete. Ett Nato där Sverige samarbetar allt närmre med sikte på medlemskap. En gemenskap mellan den fria världens nationer för att värna demokrati, internationell rättsordning, fri handel och säkerhet.  

Låt oss inte ta det för givet att nästa år blir bättre. Låt oss göra vad vi kan för att det ska bli så.