Hoppa till innehåll

Låt Lettland visa vägen- artikel i Västervikstidningen

I måndags (24/6) instämde Europaparlamentets ekonomiska utskott i EU-kommissionens bedömning att Lettland uppfyller kraven för att få införa euron som valuta den 1 januari 2014. Att letterna kommit så långt att de är redo för euron är ett stort steg för dem men det sänder också ett viktigt budskap till oss övriga européer: med rätt beslut och politiskt ledarskap kan krisen övervinnas.

Få länder drabbades nämligen lika hårt av finanskrisen 2008-09 som Lettland. Efter mer än ett decennium av mycket stark tillväxt tappade landet på bara två år en fjärdedel av sin samlade BNP – lika mycket som Grekland men på betydligt kortare tid. Men i likhet med sina grannar Estland och Litauen tog letterna tag i sina problem med en gång och genomförde ett omfattande statsfinansiellt saneringsprogram. Under 2009 minskades de offentliga utgifterna med cirka sex procent av BNP och skatterna höjdes med tre procent. Detta innebar bland annat att vart fjärde sjukhus fick stängas och smärtsamma umbäranden för befolkningen.

Men det resoluta agerandet från den lettiska regeringens sida ingöt samtidigt förtroende hos såväl den inhemska befolkningen som bland internationella placerare. Under sommaren 2009 hade utvecklingen vänt, räntorna började falla tillbaka och internationellt kapital flödade åter. Tillväxten tog fart efter två år med fallande BNP och under 2011-12 har den lettiska ekonomin växt med cirka fem procent per år.

Lettland utgör ett gott exempel på varför alla de som 2008-09 sade att stora offentliga stimulanspaket var vägen framåt hade fundamentalt fel. Alltifrån den amerikanske ekonomen Paul Krugman till svenska socialdemokrater ville då att krisen skulle mötas med underskottspolitik. Slovenien, Cypern, Storbritannien och Spanien gick den vägen. Hur det gick vet vi: Lettland tog sig ur krisen medan de andra sitter kvar i djupa problem.

Att Lettland nu uppfyller de krav som ställs på medlemskap i euron är ett starkt betyg för den politik som landet fört. Det visar att rätt åtgärder och beslutsamt ledarskap kan tackla även avgrundsdjupa problem av det slag som Lettland ställdes inför. Och det faktum att premiärministern Valdis Dombrovskis nu är den lettiske premiärminister som suttit längst tid vid makten visar att väljarna belönar de politiker som driver rätt politik.

Gunnar Hökmark (M) Ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp EPP