Hoppa till innehåll

Låt inte Ryssland komma undan med gripandet av Navalnyj

  • av

Om Ryssland ska kunna bli ett modernt samhälle och en framgångsrik nation finns det en sak som Putin och det ryska ledarskapet måste göra. Det är att släppa Aleksej Navalnyj fri. Ett land som gör det olagliga till lag och lagen till det olagliga kommer att förtvina genom misstro, rädsla, fruktan och frånvaron av rättsstatsprincip.

När Navalnyj häktas på grund av sin frånvaro för sjukvård – på grund av ett mordförsök som så uppenbart iscensatts av den styrande regimen – vänds allting upp och ner. Offret fängslas och de som planerade och utförde det misslyckade mordförsöket går inte bara fria från sin gärning, utan frias från varje form av misstanke om brott. Offret blir den skyldige och förövarna de oskyldiga. Tydligare än så kan en regim inte uttrycka att man har valt bort lagarna till förmån för det olagliga.

En regim kan missbruka sin makt så länge den själv kan hävda att den gör det rätta. Den kan utöva förtryck mot många och länge om den inför de förtryckta och sig själv kan hävda att den gör det för vad den anser vara sanning och rätt. Den kan länge upprätthålla stöd från de få och de gynnade så länge dessa själva känner att de omfattas av lagen.

Men när den inte ens gör något av detta finns inget annat än misstro, rädsla och väntan på att det brottsliga ska drabba dig själv.

Dit har Putin nu fört Ryssland, i rädslan för Navalnyj och demokratin har han avslöjat sin rädsla och att inga lagar längre gäller. Det innebär att det inte längre finns någon äganderätt i Ryssland, ingen näringsfrihet och självklart heller ingen annan frihet. Inte ens kulisserna finns kvar. Mordförsöket mot Navalnyj kommer att upprepas mot andra och kanske också mot honom själv igen. Han är nämligen fängslad i samma fängelse där Putinregimens medlöpare tog livet av advokaten Sergej Magnitskij efter att han tog sig an regimens brottslighet kring företagsuppköp och skatt.

När det brottsliga blir lag finns bara en väg – utför. Vi har redan sett hur Putinregimen riktar sin brottslighet mot andra länder genom mord, finansiering av brottslighet, korruption och cyberkrigföring. Det är bara genom att tvinga fram en respekt för rättsstaten som omvärlden kan skydda sig själv och bidra till en annan utveckling.

Därför bör EU nu tillsammans med USA genomföra ytterligare sanktioner i enligt med den Magnitskij-lagstiftning som finns på plats på båda sidor av Atlanten. Var och en som deltar i brottsligheten mot Aleksej Navalnyj bör mötas av de sanktioner som det motiverar.

Det är bara så man kan tvinga fram en vändning, bort från laglösheten till de lagar som bygger ett samhälle. Ryssland förtjänar bättre än laglöshet. Om Navalnyj släpps fri kan det bli ett första steg mot att återupprätta åtminstone ett minimum av respekt för de lagar som formar ett samhälle. Om han inte frisläpps måste omvärlden reagera mot den verklighet som är ett hot långt bortom Rysslands gränser.