Hoppa till innehåll

Låt inte Kina vinna vår tids stora kamp

Kinas kommunistiska parti har som mål att underminera demokratin globalt. Den fria världens länder måste förstå att det är ett hot som bygger på diktaturens inneboende logik.

I Kina råder totalitärt förtryck och skoningslös behandling av etniska och religiösa minoriteter. Utbrottet av covid-19 fick sin kraft genom att kinesiska myndigheter fängslade dem som larmade om utvecklingen.

I Hongkong har kommunistregimen struntat i internationella avtal om regionens särskilda ställning och slår nu ner på varje yttring av frihet och demokrati. Demonstranter fängslas, misshandlas och döms till drakoniska straff. Journalister som skriver kritiskt om förtrycket stämplas som landsförrädare.

Taiwan lever under ständigt hot om en storskalig militär invasion. Demokratin i Taiwan upplevs av diktaturen som en fara eftersom den visar att kineser nära fastlandet kan leva i frihet och välstånd.

Australien som har reagerat mot påverkanspolitiken, hoten, förtrycket och hemlighållandet av pandemins utveckling har utsatts för en ekonomisk blockad.

Över hela världen försöker kommunistregimen bygga upp länders beroende till Kina genom infrastrukturprojekt med dyra räntor, förmånliga investeringar som ger Kina makt över hamnar samt investeringar i företag med strategiskt viktiga verksamheter. Länder som inte köper kinesiska telekomsystem hotas med repressalier och med att utestängas från den stora kinesiska marknaden.

Varhelst den kinesiska regimens förtryck kritiseras reagerar den genom hot och ekonomisk krigföring som syftar till att tysta och skapa eftergivenhet. Diktaturens logik stannar inte vid Kinas gränser utan har blivit en verklighet i hela Europa – inklusive Sverige.

I en värld där Kina blir allt mäktigare kommer kraven på omvärlden bli alltmer långtgående. I sin förlängning kan det leda till krav på att utestänga Kina från den globala ekonomins gemenskap. Det vore en förlust för alla och inte minst för hoppet om att en öppen global ekonomi driver fram förändringar även i diktaturer.

Den fria världens länder har dock fortfarande ett ekonomiskt övertag som har avgörande politisk betydelse. Med över 55 biljoner dollar är man väsentligt större än Kina. Var för sig blir länderna utsatta för kinesisk påtryckningspolitik, men tillsammans är den fria världens marknader viktigare för Kina än tvärtom.

Världens demokratier bör således bilda en gemensam kärna, med krav på att vi ska stå upp mot Kina varhelst regimen hotar andra länders frihet och demokrati. EU och USA bör, som betydelsefulla globala aktörer, vara pådrivande i det arbetet. Likväl bör internationella ramverk framtagna av exempelvis Världshandelsorganisationen WTO utnyttjas.

Vi måste skapa verktyg för att slå tillbaka mot hot mot svenska journalister, avslöja diktaturens rädsla för frihet och klargöra att i den globala ekonomin måste man respektera demokratins spelregler och rättsstatens lagar. Den liberala demokratin måste försvaras mot Kinas hot och angrepp.