Hoppa till innehåll

Låt bli prisreglering på telesamtal – artikel i DI

Stoppa prisreglering

av mobilsamtal

EU- kommissionen har lagt förslag om prisreglering av mobiltelefonsamtal inom Europa. Så medlemsstaterna och Europaparlamentet håller just nu på att diskutera hur stor den riktiga kostnaden för samtal är, samt hur högt priset på operatörsnivå och konsumentnivå ska vara.

När det gäller priser mellan operatörer kan det finnas skäl att ha regler som garanterar alla operatörer en rimlig tillgång till andras nät utomlands för att kunna konkurrera på lika villkor. Men att införa prisreglering på konsumentnivå hotar utvecklingen inom en sektor som varit framgångsrik just på grund av avreglering. Mina östeuropeiska kolleger i Europaparlamentet säger att de förr levde i ett sådant prisregleringssystem.

Reglerade priser minskar konkurrensen, leder till att det reglerade priset som ligger över genomsnittet blir en utgångspunkt och påverkar både utbudet av tjänster och produkter liksom framtida investeringar inom ett område där

Europa ska vara ledande. Det finns alla skäl för de nordiska regeringarna att bidra till att vi slipper en prisreglering på konsumentnivå.

Det är lätt att börja en era av regleringar, men svårare att komma ut ur den. Prisregleringar skadar alltid långsiktigt utvecklingen. De bör motverkas av dem som vill se en dynamisk utveckling inom detta område.

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (m)