Hoppa till innehåll

Läs Gunnar Hökmarks anförande från klimat- och energidebatten

Det är viktigt när vi diskuterar de här frågorna att komma ihåg att framgång i Köpenhamn, med ett brett internationellt åtagande, innebär långt mycket mer än de olika detaljer i paketen som vi nu diskuterar. Det är därför som det är så viktigt att se till att vi nu får ett klimatpaket på plats som leder fram till de mål som vi har ställt upp.

Det är viktigt att vi är pragmatiska när det gäller de olika medlen, därför att om vi är pragmatiska med de olika medlen men ser till att vi når upp till målen. Då garanterar vi också att vi får en bred uppslutning kring det som behöver göras och att det finns uthållighet i de olika medlemsstaterna och vilja att leva upp till de olika åtaganden som finns.

Detta är det viktiga och det är med det perspektivet som vi går vidare när det gäller olika typer av insatser. Jag vill understryka att vi måste också vara tydliga på att de insatser som ger störst resultat måste vi alltid skapa utrymme för och det innebär att vi måste skapa utrymme för att kunna göra investeringar i andra länder där resultaten blir som störst. Det innebär inte mindre krav på oss själva, men det innebär att vi måste vara på det klara med att vad vi kan göra i andra länder måste också stå i förgrunden.

Slutligen, de resurser som nu frigörs genom auktioner bör tillfalla medlemsstaterna för olika åtgärder i de olika länderna.