Hoppa till innehåll

Lars Ohly har lite rätt – krönika i Ystads Allehanda

Kanske blev det socialdemokratiska valmanifestet början till slutet för socialdemokratin denna valrörelse. Vänsterpartiets ledare Lars Ohly konstaterade dagarna efter valmanifestets presentation att Sverige har en historiskt hög arbetslöshet i en högkonjunktur. Och han har rätt. Problemet för honom är att det är den politik som han har stött och drivit fram som lett till detta.

Sverige tillhör de länder som är sämst när det gäller ungdomsarbetslöshet i EU. Vi tillhör också dem som är sämst när det gäller invandrades arbetslöshet. Vi ligger under snittet i EU när det gäller arbetslösheten som sådan. Vi tillhör dem som är sämst när det gäller nytt företagande som ger nya jobb.

Vi har många stora och traditionellt dominerande internationella företag som driver tillväxten genom att de är skickligt skötta och har starka marknadspositioner. Det är tack vare de som jobbar i företagen, inte på grund av dem som sitter i regeringen. Det ger Sverige hög tillväxt men få nya jobb.

På det viset är den höga arbetslösheten en varning om något annat, att vi i den svenska ekonomin lutar oss mot de gamla företagen och deras förmåga men att vi inte förmår stödja och stimulera framväxten av nya företag, nya produkter och tjänster, nya marknader och nya investeringar. Tvärtom ligger vi inom EU bland de länder som har lägst andel investeringar i näringslivet, 2004 där statistiken i dag är fullständig var vi sämst.

Den rekordhöga arbetslösheten är ett uttryck för att vi lever på de framgångar som skapades i fornstora dar men att vi inte förmår skapa den nya tidens jobb, som ger fler arbete och framtida välfärd.

När en regering inte ser en arbetslöshet som är historiskt hög, när den under 10 års tid tillsammans med sina samarbetspartners har fört en politik som har lett till denna historiskt höga nivå och vägrar erkänna att den är ett problem som kräver ny politisk handling så har den abdikerat.

Det påminner om hur regeringen hanterade Tsunami-katastrofen. Statsministern sitter och ser på TV men ser ingen anledning att agera, arbetsmarknadsministern är nöjd och anser att allt som ska göras är gjort och finansministern talar hellre om hur han ska använda skattebetalarnas pengar än om fler skattebetalare. Valmanifestet var nog det bästa socialdemokratin kunde prestera. Men det visar att de kan inte bättre än så. Det blev tydligt under Perssons partiledarutfrågning. Det är därför det är dags att byta regering.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet och bördig från Ystad