Hoppa till innehåll

Lång blogg om DN och den privata äldrevården

Privata vårdföretag kan bytas ut om de inte håller kvaliteten. Enskilda människor kan genom sitt val välja det äldreboende de har förtroende för. Varje vårdföretag, liksom alla andra företag, ska leverera det de betalar för.

Det spelar ingen roll om de går med vinst eller ej, eller hur de använder vinsten, eller ens om vinsten placeras utomlands med eller utan skatteflykt. De ska leverera sina tjänster med den kvalitet som är avtalat.

Privata vårdföretag måste hålla en hög kvalitet för att kunna fortsätta sin verksamhet. Kommunala vårdföretag har däremot inte detta tryck på sig. De ägs av kommunen som därmed både är uppdragsgivare, arbetsgivare och ägare förutom företrädare för dem som behöver vården. Och så är det i verkligheten. De privata vårdföretagen har tillfört mångfald och kvalitet och de som inte håller sina löften förlorar sina uppdrag medan de kommunala verksamheterna kvarstår med kommunala politiker som försvarsadvokater.

Debatten om Carema och debatten om Dagens Nyheters rapportering om Carema är mot denna bakgrund intressant och viktig. Och den håller på att bli ett växande problem för Dagens Nyheter.

Och de frågetecken som kan resas om Dagens Nyheters rapportering och reaktion på debatten reser frågetecken om DN, inte om fria media i allmänhet, lika lite som Sveriges Television blir bättre eller sämre för att det finns frågetecken om DN. Lika lite som debatten om ett äldreboende eller ett vårdföretag säger något om äldreboenden eller vårdföretag i allmänhet.

Det som gör Dagens Nyheters situation besvärlig är hur man angriper kritiken och menar att de fel man anser sig ha funnit i Carema säger något om privata vårdföretag i allmänhet samtidigt som man inte lyckas försvara sin kritik utan tvingas till grova misstänkliggöranden.

Så här försvarar sig redaktionssekreteraren i dag: ”Dagens Nyheters viktiga avslöjande i höstas om vanvården av gamla på framför allt Caremas äldreboende Koppargården utmanar mäktiga ekonomiska och ideologiska intressen.”

Det vill säga att kritiken mot DN bygger på mäktiga ekonomiska och ideologiska intressen, i det här fallet kommunägda Dagens Samhälle som har avslöjat en undermålig kvalitet i tidningens rapportering.

Och så skriver hon så här: ”Företaget (det vill säga Carema) drog av förklarliga skäl igång en räddningskampanj med hjälp av PR-konsulter och på sistone har Carema märkligt nog fått draghjälp av kommunernas och landstingens publikation Dagens Samhälle.” Det vill säga DN menar att Dagens Samhälle märkligt nog har avslöjat DN-artiklarna på uppdrag av PR-konsulter och privata Carema.

Och hon fortsätter: ”Även en del borgerliga ledarsidor sprider bilden av att de upprörande nyheterna i DN skulle vara dåligt underbyggda eller direkt felaktiga.”

Det vill säga att kritik mot DN har sina rötter i Carema och PR konsulterna. Det kan vara värt att påminna om att DN´s rapportering bland annat bestod i att blöjor vägdes, vilket man fann upprörande, trots att det är vad som ska göras med hänsyn till dem som behöver vård och omsorg.

Och hon fortsätter ytterligare: ”För anhängare av privata alternativ i välfärden känns det kanske besvärande att se hur illa det kan gå när ägarnas vinstintresse tvingar fram besparingar som leder till att patienter far illa. Inte blir det bättre av företagsupplägg som innebär att svenska skattepengar kan slussas till skatteparadis utomlands.”

Det är ren vänsterretorik för att misstänkliggöra privata vårdalternativ. Vården blir självfallet inte sämre för att den går med vinst. Den ska uppfylla de krav som ställs.

Det utesluter inte att vinstrivande företag liksom kommunala verksamheter ger dålig vård. Och då för uppdragsgivarna agera.

Därför är det bra med all slags rapportering, inte minst om uppdragsgivarna själva följer upp den kvalitet de betalar för, oavsett om det är privat eller kommunalt. Men det som Dagens Samhälle har visat är att det aktuella äldreboendet fick en bättre omsorg när det blev privat än när det var kommunalt.

Och vart ”svenska skattepengar slussas” spelar inte någon roll för kvaliteten i äldreboendet. Det är en skattelagstiftningsfråga som man måste hantera. Om vinsten går utomlands eller stannar i Sverige, eller om den används för investeringar i nya vårdföretag påverkar inte den verksamhet det handlar om, särskilt inte eftersom det visat sig att oavsett brister var verksamheten bättre i privat regi än i kommunal. Och den frågan lyckas inte DN hantera, bara upprepa budskapet om vinsten som slussas utomlands.

Men efter att ha radat upp problemen med vårdföretag som går med vinst och slussar ut pengarna understryker redaktionssekreteraren:

”Men jag vill understryka att DN i nyhetsrapporteringen naturligtvis inte har någon åsikt om det är bra eller dåligt att offentlig verksamhet läggs ut på entreprenad. Däremot är det vårt uppdrag att rapportera om brister i välfärden var de än uppstår.”

Det är intressant att notera efter att man talat om vinstdrivande företag som slussar ut pengar i utlandet som orsaken till dålig vård, vilket milt talat tyder på att man har en förutbestämd uppfattning om privat omsorg som i det specifika fallet enligt Dagens Samhälle likväl visade sig vara bättre än den tidigare kommunala. Som DN inte har rapporterat om.

Trots att man ska rapportera om brister var de än uppstår.

Och så skriver hon bland annat:

”Men viktigast av allt: ansvariga för såväl offentlig som privat vård har fått uppleva att det inte går att tumma hur mycket som helst på kvaliteten ens för dementa, som har svårt att föra sin egen talan, utan att detta uppmärksammas.”

Ja, det är rätt men det kräver just att den är korrekt och kan hantera den grannlaga situation som vård av dementa innebär, från allt till att blöjor ska vägas till livets bistra verklighet att många tynar bort och saknar livslust, att man inte vill eller orkar äta och att man inte blir friskare med dagarna som går. Just de har rätt att kräva att rapporteringen är korrekt och att man inte misstänkliggör vård och omsorg på grund av att den är privat.

Då berövar men nämligen de svårt sjuka ett alternativ som kunde göra deras liv bättre. I sina många svar lyckas nämligen DN inte hantera uppgiften om att vården på det aktuella vårdhemmet blev bättre när det blev privat än när det var kommunalt. Och det blir inte bättre av att DN som tidning hävdar att Dagens Samhälles redaktion har gått i ledbanden på sin styrelseordförande.

Det kan vara läge för DN:s styrelseordförande att ge sin syn på hur DN fyller sin roll som liberal granskare av sitt samhälle och hur man ser på den kritiska granskning man möter. Åtminstone om det är styrelseordföranden som styr det redaktionella arbetet.