Hoppa till innehåll

Låga skatter en förutsättning för välfärd och jobb

  • av

Gunnar Hökmark har i Europaparlamentets årliga skattebetänkande fått ekonomiska utskottets stöd för ett krav  att eliminera den dubbelbeskattning som drabbar många företag – inte minst inom den digitala ekonomin.

Därutöver antog också utskottet, på Gunnar Hökmarks initiativ, en tydlig formulering om att låga skatter är en grundförutsättning inte bara för människors välfärd utan också för ökad konkurrenskraft och för skapandet av nya jobb.

Syftet med det årliga skattebetänkandet är att ge förslag på hur skatter kan koordineras mellan medlemsstaterna för att få en bättre fungerande inre marknad, undvika dubbelbeskattning och underlätta för medborgarna att flytta mellan olika medlemsstater.