Hoppa till innehåll

Läckor i sig inget hedervärt

Ser i media att Wikileaks lovar en ny rekordpublicering. Lite enkelt har debatten kring dessa så kallade läckor kommit att föras. Att avslöja det som är hemligt kan inte minst i media upplevas som hjältemodigt och en god gärning. Men om det innebär att människor som tar de risker alla vi andra inte tar för att värna vårt samhälle blir avslöjade är det inte lika ärofullt. Om det drabbar det gemensamma arbetet mot de krafter som hotar våra samhällen är det inte en god gärning. Och skälet till kampen mot ekonomisk brottslighet, terrorism eller skälet till att vi har ett försvar är inte för att underminera demokrati och säkerhet utan det omvända. Det innebär inte att läckor ibland avslöjar det som inte är förenligt med ansvarsfull maktutövning. Men det är inte regel och Wikileaks gör avslöjandet till regel. Det finns inget hedervärt i detta.

Bloggar: Sebastian Hallén (FP), Per Ankersjö (C).

Etiketter: