Hoppa till innehåll

Kvoteringen slår mot jämställdhet men leder till grupptänkande

Ett klokt och eftertänksamt resonemang kring kvotering i dagens SvD, som förtjänar att läsas. Inte minst reflektionen kring att kvotering förvandlar människor från individ till grupp, vilket också är skälet till att kvoteringen vid universitet nu har slagit så fel att den nu avskaffas. Viktigt också att påminna om att med kvotering får olika kvoterade grupper olika typer av mandat vilket i det här fallet skulle klistra på kvinnor att de är inkvoterade just för att de är kvinnor, bara för att de tillhör gruppen kvinnor, oavsett om de hade varit inkvoterade eller ej. Och motsvarande gäller när man går vidare i kraven på bredare representation genom kvotering.

I torsdags presenterade jag mina förslag till förändringar i lagstiftningen om så kallade alternativa investeringsfonder, det vill säga riskkapital, hedgefonder och andra investeringsfonder, och i dag skriver jag om detta i Dagens Industri, artikeln finns på denna sida. Det finns all anledning att nu ta vara på erfarenheterna från finanskrisen, där visserligen vare sig riskkapital eller hedgefonder skapade problem men behovet av gränsöverskridande lagstiftning, övervakning och tillsyn på finansmarknaderna som sådana blev uppenbart.

Det som nu måste vara uppgiften är att motverka det som är systemrisker, inte reglera det risktagande som sker inom vanliga företag och finansiella aktörer och som måste falla under ägares och investerares ansvar. Det måste vara möjligt att investera i ett bilföretag eller i en ny idé kring solceller utan att en offentlig reglering ska göra anspråk på att reglera och bedöma risken. Det är öppenheten och tillsynen på de finansiella marknaderna som är bästa medlet för att motverka större systemproblem för de finansiella marknaderna som sådana.