Hoppa till innehåll

Krympande ekonomier kan inte regleras till tillväx

I dag presenterade [BILD1]EU kommissionen sin uppdaterade prognos över den ekonomiska utvecklingen för 2009 och 2010.

Inte särskilt överraskande är det en tråkig läsning där bara en lägre inflationstakt tillhör den enskilda goda nyheten:” In short, the economy is expected to come to a virtual stand-still in both the EU and the euro area in 2009.”

För eurozonen innebär prognosen ett samlat offentligt underskott på -2 % med ett antal länder med betydligt större underskott. Så betyder prognosen att Frankrike kommer att ha ett offentligt underskott på -3,0 och -3,5 och en arbetslöshet på nära 10 %. Det är i sig siffror som är allvarliga eftersom de lätt för tanken till politiskt agerande för att genom ökade utgifter skapa en ökad sysselsättning, inte genom reformer och större flexibilitet samtidigt som ett underskott på över 3% lätt leder tanken till nya undantag från stabilitetspakten.

Krisen riskerar att sätta sina spår på den långsiktiga stabiliteten i den europeiska ekonomin liksom på den internationella ekonomins regelverk. De som motarbetat reformer och liberaliseringar med hänvisning till den europeiska sociala modellen erbjuder inte mycket till modell eller social trygghet när recessionen slår mot Europas ekonomier.

Sveriges grannar Estland och Lettland får nu efter år av i det närmaste asiatisk tillväxt negativ tillväxt, vilket kommer att sätta ökad press på svenska bankers lönsamhet men också på förutsättningarna för svensk export. Det mönster vi ser i Europa präglar också utvecklingen i land efter land i andra delar av världen.

När USA i morgon väljer ny president är det i en värld som riskerar att hamna i protektionism och regleringar snarare än öppenhet och dynamik. Obamas attityd till denna utmaning kommer att sätta sina spår redan från den första dagen han är vald, och långt innan han är installerad.