Hoppa till innehåll

Artikel i NT om läget i Grekland

  • av

Läget för Grekland blir snabbt allt allvarligare. Det är svårt att se hur landet ska kunna klara sina lån utan att en del av dem skrivs av. Det kommer att drabba banker i Grekland liksom i andra länder och skapa nya problem. En del tror att detta har att göra med euron. Så är det inte. Det hade inte varit lättare för Grekland att betala sina lån om de varit i drachmer.

Det grundläggande problemet är en ansvarslös budgetpolitik men framförallt en ansvarslös ekonomisk politik som pågått under årtionden. Den har lett till att man genom bidrag, regleringar och olika typer av skyddade monopol har behållit en ineffektiv ekonomi. Politiken har dessutom inte bara varit ekonomiskt ansvarslös utan också socialt hänsynslös, trots att den förklätts i termer av social politik.

I all sin enkelhet kan vi alla lära oss något av detta.

Det första är att social trygghet aldrig värnas genom bidrag till det bestående, genom motstånd mot reformer som ger konkurrens eller genom höjda offentliga utgifter. Den skapas genom konkurrenskraft, företagande och nya jobb.

Det är något helt annat än vad alla de politiker som bekämpar marknadsreformer och höjda bidrag brukar hävda. I Aten ser vi hur den sortens politik drabbar människor istället för att värna deras framtid.

Det andra är när krisen kommer saknas det möjlighet att prioritera och då är det de mest utsatta som drabbas allra mest.

Det tredje är att förlorar man konkurrenskraft förlorar man också möjligheter till nya jobb och välstånd i framtiden. Det är inte bara grekerna som kan drabbas av vikande konkurrenskraft. Det var också vad som hände Sverige under 1980-talet och som ledde oss in i 90-talskrisen. Det kan hända igen om vi inte reformerar så vi är konkurrenskraftiga också i framtiden.

Det är därför reformer som en avveckling av värnskatten behövs, de gör Sverige starkare i kunskapssamhället, och ger arbetsmarknaden en större rörlighet därför att det blir lättare för alla att få arbete, och de är viktiga för morgondagens välstånd.

Fotbollsspelare som flyttar utomlands kan spela för Sverige även om de bor i Monaco men företagare, forskare eller uppfinnare som flyttar utomlands bidrar till jobben och välståndet där de bor.

Det är inte bara de gamla grekerna vi kan lära av.

Etiketter: