Hoppa till innehåll

Kronfallet innebär sänkt välstånd

Bosse Ringholm och Göran Persson borde oroa sig mycket mer för den sjunkande kronkursen än vad de tycks göra. Den sjunkande kronan sänker svenskarnas välstånd.

Den är ett uttryck för att den svenska ekonomin inte står så stark som regeringen vill ge sken av. Svensk ekonomi står inte på toppen när den svenska kronan når botten. Det borde bekymra Göran Persson när han i dag möter EU-nationernas ledare. Alltmedan EU talar om hur Europa skall bli en ledande kraft leder den sjunkande kronkursen till att Sverige tappar välstånd i förhållande till de övriga EU-länderna. Kronfallet borde genera Persson.

Inför vårpropositionen bör regeringen redovisa en politisk linje för att stabilisera den svenska kronan. Det krävs inte bara för att svenska företag skall få den stabilitet som behövs utan också för att Sverige skall klara kraven för att inträda i euron, det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark.

Det är svårt att förstå att regeringen kan vara så obekymrad som den är inför kronans sjunkande värde. Kronfallet är ett uttryck för att höga skatter, bristande konkurrenskraft och frånvaron av strukturreformer leder till sjunkande värde på svenska varor och tjänster. Allra farligast är att den döljer den svenska ekonomins problem genom att sänka priset på svenska varor och tjänster, genom att den sänker värdet på löner och vinster. Svenska folket har förlorat välstånd utan tillstymmelse till politisk debatt på grund av en ekonomisk politik som urholkar kronans värde.

Det allvarliga är att finansministern tycks se den fallande kronan som en utväg för att slippa göra de förändringar som krävs i svensk ekonomi. Hellre en lägre tillväxt än att behöva genomföra politiskt besvärliga reformer. Men en låg och osäker kronkurs drabbar alla de företag som behöver utveckla sin export för att göra Europa till sin hemmamarknad.

En politik som leder till sjunkande kronvärde håller inte de mått som måste ställas om Sverige långsiktigt skall kunna vara en tillväxtnation, säger Hökmark.