Hoppa till innehåll

Kronan

Trots en rekordstor kronförsvagning har Sverige en snabbare minskning av exporten än flertalet andra EU-länder. Samtidigt har regeringen tappat kontrollen över utgiftsutvecklingen. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av Konjunkturinstitutets konjunkturrapport.

Dagens KI-prognos innehåller ytterligare en nedskrivning av tillväxtprognoserna för Sveriges del. Den nedskrivningen förklaras till en betydande del av att Sverige klarar lågkonjunkturen sämre än andra länder, och inte bara på grund av konjunkturen. Till skillnad från andra ekonomier har vi ett inflationstryck som motverkar räntesänkningar. Samtidigt har vi en betydande utflyttning av företag och företagande. Och den svenska kronans fall har inte kunnat motverka att vi förlorat mer på exportmarknaderna än vad flertalet euroländer har gjort.

KI räknar med att utgiftstaken överskrids med sex miljarder nästa år. Till detta kommer att regeringen redan har kringgått utgiftstaken med närmare 10 miljarder i den budgetproposition som riksdagen just nu behandlar. Det handlar om bland annat om lånesubventionerade infrastruktursatsningar, förändrad periodisering av arealstöd och subventionering av kommunernas anställningar. Regeringen har i själva verket tappat kontrollen över utgifterna redan nu, konstaterar Hökmark.