Hoppa till innehåll

Kriget i Georgien

Det som nu sker i [BILD1]Georgien är en regelrätt militärattack med konventionella vapen och förband. Stridsvagnar, stridsfordon och stridsflygplan i en samordnad attack i Sydossetien för att slå tillbaka georgiska förband vars territorium det är samt attacker mot baser nära Tbilisi, Georgiens huvudstad, i syfte att slå sönder den georgiska försvarsförmågan.

Från rysk sida rör det sig om militära förband av storleken upp till två pansarbrigader som har gått in i den Sydossetiska huvudstaden. De ryska argumenten är i grunden de farligaste vi kan se i ett större perspektiv. Det handlar, säger man, om att skydda ryska medborgare, som befinner sig i Sydossetien. Motsvarande argument kan användas för Sevastopol eller Narva.

Föreställningen om att konventionella militära angrepp hör till en annan tid dog slutligt i går, med de konsekvenser det bör få för europeisk och svensk säkerhetsdebatt. Det gäller också uppfattningen att Ryssland som sådant inte är något hot. Vad vi nu ser är hur Ryssland med militärt våld försvarar en intressesfär som man har utvecklat i andra länder. Det gäller inte bara i Georgien utan följer en linje från Kaukasien, Balkan via Central-Europa och ytterst även Baltikum, även Arktis, där Ryssland anser sig ha intressen man har rätt att försvara.