Hoppa till innehåll

Krig i Europa

Under dagen har [BILD1]ryska pansarkolonner ryckt in I Georgien. Ryskt bombflyg har bombat den georgiska huvudstadens flygplats. Oavsett hur man förklarar denna utveckling är innebär den att Ryssland för krig mot ett europeiskt land. Det är oacceptabelt och måste mötas av fördömanden. Ryssland angriper i dag ett europeiskt land, för Georgien är ett europeiskt land, efter en lång tids destabilisering och hot.

Konsekvenserna av detta är större än för dem som har levt i föreställningen att det bara var det kalla krigets stora invasionsanfall som kunde utgöra risk för militära angrepp. Det som nu sker har en betydelse för Europa som är långt större än så.

Om det internationella samfundet och Europa inte kan stå upp mot detta med entydiga fördömanden och ett stöd till Georgiens suveränitet underminerar vi det som är bärande för fred och stabilitet vår del av världen. Det faktum att Georgien står utanför Nato ställer ännu större krav på europeisk förmåga att bidra till stabilitet.
Det finns inget i detta som slutar med Sydossetien eller Abchazien, som blir nästa steg, om Ryssland erkänns rätten att ingripa när man anser att ryska intressen eller ryska medborgare är hotade. Som jag många gånger har skrivit på denna blogg är detta ett uttryck för försöken att genom nationalism och nationalistisk intressepolitik skapa en ny rysk intressesfär. Det har under lång tid stått skrivet på väggen det som nu händer. Georgiska ledare har fruktat att det gångna årets skeenden skulle leda till en öppen konflikt i början av denna höst.
Det finns många skäl att det sker nu. Ett är att Nato-toppmötet i Bukarest för några i våras sa nej till att nu acceptera Georgien och Ukraina som kandidater till medlemskap. Det var framförallt Tyskland och Frankrike som då sa att man av hänsyn till Ryssland skulle avvakta. Resultatet ser vi nu.
Men det handlar också om de ryska säkerhetsstrukturernas och Putins strävan att dominera den nye ryske presidenten Medvedevs politiska agenda. Nu har han tvingats in i en nationalistisk retorik som följer regimen Putins nationalistiska och privata intressen.
Hur omvärlden nu reagerar är avgörande. Tydliga fördömanden av att Ryssland angriper att självständigt land spelar roll. Tyvärr gör också relativistiska uttalanden om att bägge parter bär skuld det. Men det finns när det gäller angrepp på ett självständigt land bara en som bär ansvaret. Den som angriper. Där får världen och Europa inte tveka.