Hoppa till innehåll

Kremls fabler bakom omröstningen i Holland i dag – Krönika i Borås Tidning

Unionen har flera sådana avtal med länder i andra delar av världen, som med Chile eller med Jordanien. Men nu handlar det om att stärka ekonomisk utveckling och öppenhet i länder som Georgien, Moldavien och just Ukraina, som alla står under hårda påtryckningar från den ryska regimen som är emot att dessa och andra grannländer väljer sin egen väg.

Avtalet syftar till att öka samarbetet mellan Ukraina och EU inom bland annat handel, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det kommer att öppna ukrainska marknader för europeiska företag och vice versa. Det kommer att leda till mer transparent energihandel och förhoppningsvis hjälpa den ukrainska generation som samlades på Majdan att frigöras från korruptionens ok. Tyvärr har debatten i Nederländerna kring avtalet präglats av främlingsfientlighet och av den propaganda som den ryska regimen använder sig av i kriget mot Ukraina.

Motståndarna till ett avtal mellan Ukraina och EU – som syftar till frihandel och stärka rättsstaten – hävdar att Ukrainas ekonomi, liksom Moldaviens och Georgiens – utvecklas bättre inom ramen för rysk ekonomi. Det är självfallet djupt fel. Det är lätt att se hur den ryska ekonomin präglas av korruption, rättslöshet och politiskt godtycke som har skadat Rysslands utveckling

Nejsidan samlar alltifrån de främlingsfientliga, kommunister och nationalister som rider på Kremls mediala fabler. De säger att Ukraina befinner sig inbördeskrig – och bortser medvetet från att det är Ryssland som medvetet har angripit, ockuperat, annekterat och bedriver fortsatt krig i ett europeiskt land. De rider på den ryska propagandans myter om att det är nationalism och korruption som präglar Ukraina, och glömmer att det är detta som ligger bakom Rysslands krigföring. När Ukraina vill gå mot demokrati och rättsstat säger motståndarna att den korruption som präglar landet bör leda till att man utelämnar landet till Putinregimens godtycke.

Både associationsavtalets motståndare och den ryska propagandamedian verkar lida av minnesförluster av identisk karaktär.

Först och främst befinner sig Ukraina inte i inbördeskrig, eftersom den ena parten i konflikten är ett invaderande grannland. För det andra har de nationalistiska partierna mycket litet inflytande. Den Högra Sektorn fick bara ett mandat i den lagstiftande församlingen Verkhovna Rada, tvärtemot vad som befarades i bland annat svensk vänsterdebatt. Ukraina är ett land i krig med en granne som genom vapenmaktförsöker stärka sitt politiska inflytande och sin ekonomiska intressen i ett fritt och suveränt grannland.

Motståndarna säger sig vurma för demokrati och ekonomisk utveckling i Ukraina, men vill samtidigt inte hjälpa samma land att uppnå det? De beklagar kriget i Ukraina – inte Rysslands invasion per se – men vill inte att EU ger sitt stöd till Ukrainas fredliga utveckling.

Oavsett resultatet i dagens rådgivande folkomröstning i Nederländerna måste vi fortsätta att bemöta de lögner som sprids av rysk media och deras medföljare i EU. Vi har en plikt att hjälpa den ukrainska befolkningen och de som kämpar för frihet, också när de står inför stora svårigheter, vare sig det är krig eller korruption. Ukrainas sak är Europas. Vinner Ryssland makten över detta land kommer vi se mer av samma politik gentemot andra länder.