Krav på tillväxtreformer och budgetbalans kvarstår

Som man kunde förvänta sig blir det risken för ett mer splittrat Europa som blir resultatet efter toppmötet i Bryssel, utan att något nytt utöver den redan beslutade stabilitetspakten kommer på plats.

När eurozonens länder nu säger sig vilja gå vidare med ökad budgetdisciplin är det svårt att se vad det är som skiljer dem från de andra, inte minst eftersom budgetdisciplinen redan är ett krav och något som medlemsstater kan och bör göra något åt som det är. Och det är inte länderna i eurozonen som har den starkaste budgetdisciplinen. Som så många gånger kommer vi finna att detta inte var ett ödesmöte men att kraven på reformer för tillväxt och budgetbalans kvarstår.