Hoppa till innehåll

Kraftigt fokus på SD skymmer sikten för de stora frågorna – artikel i Göteborgs-Posten

Sverige har betydande problem på grund av omfattande invandring och bristfällig integration, de måste hanteras, med respekt för många olika sanningar, som att tolerans inte står i motsats till en invandringspolitik på rättsstatens grund. Men vi måste också kunna debattera än större frågor som har en avgörande betydelse för vår välfärd och säkerhet.

Rysslands aggressiva utrikes- och säkerhetspolitik, Trumps handelskrig mot den internationella ordning som gett de senaste 30 årens snabba ekonomiska utveckling, Kinas statskapitalism, Sveriges och Europas konkurrenskraft i globaliseringens omvandling och klimatfrågan understryker vikten av politiska vägval i frågor som rör vår säkerhet och ekonomi liksom av att Europa kan hålla samman.

Varningstecknen är tydliga. Ryssland bedriver krig i Ukraina, hotar de baltiska staterna, bedriver inflytelseoperationer i Sverige, Europa och USA, underminerar stabiliteten i länderna på Balkan och vill splittra Europa. Kina låter sina statskapitalistiska företag köpa och utveckla strategisk infrastruktur under kinesisk dominans. Donald Trump bedriver ett handelskrig som inte bara sätter den fria världshandeln i fara utan också destabiliserar ekonomier och relationer mellan länder. I Ryssland liksom i Kina och USA sker investeringar i fossil kraft som bara kan vändas genom ett europeiskt försprång och föredöme.

Allt detta kräver vägval som stärker Europas konkurrenskraft, gör det möjligt att föra en global klimatpolitik och som formar en gemenskapens säkerhet för europeisk suveränitet och frihet. Det är bara som medlemmar i EU vi kan göra detta, men det är bara med en beslutsam politik som stärker fri handel, öppna marknader, ambitiös klimatpolitik och europeisk säkerhet vi kan uppnå det. Och här kommer hoten mot Sverige inifrån.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har det gemensamt att identitetspolitik och kollektiv överordnas individers frihet och rätt. I det ena fallet staten som ska styra människors liv, i det andra fallet en inskränkt nationalism som individer ska underordnas.

De älskar båda att utmåla EU som toppstyrt utan demokratisk förankring. Sanningen är att det inte beslutas om en enda lag i EU utan att Sveriges riksdag har medverkat och den svenska regeringen beslutat tillsammans med Europaparlamentet.

SD och V förenas också i att utpeka EU-beslut som intrång i svenskt bestämmande. Sanningen är att i de stora och avgörande frågorna är gemensamma beslut det enda sättet för oss att vara med om att bestämma. Gemensamma lagar innebär inte mer byråkrati än om vi hade haft 31 nationellt beslutade regleringar för livsmedel, bilars utsläpp, medicinska produkter och för allt annat en fungerande marknad förutsätter, oavsett om den är nationell eller europeisk.

SD och V förnekar att den inre marknaden är avgörande för svenskt välstånd. En större marknad och bredare bas för forskning och innovationer är avgörande för om Europa ska kunna stå sig gentemot den amerikanska och kinesiska ekonomin och den ryska regimens påtryckningar. En gemensam energimarknad behövs för att nå Parisavtalets mål genom nya energikällor utan förlorad konkurrenskraft. En digital marknad och samma avgifter för surf och samtal var man än är i EU symboliserar det som kan uppnås även inom andra områden.

De är mot allt samarbete med Nato som de anser provocerar ett Ryssland de ständigt ursäktar. De är emot EU eftersom de påstår vi möter de globala utmaningarna bättre ensamma. De hävdar att vi får större inflytande över vår framtid genom att ställa oss utanför de beslut som formar den. De sätter kollektivismen först och Sveriges roll i Europa sist.

Relationsspelet till SD och socialdemokraternas eftergivenhet till V har skymt de stora frågor som formar grunden för vår framtid. Det har gynnat SD och V. Det är dags att debattera de stora frågor som avslöjar deras populism och som visar att Sverige måste stå starkt tillsammans med andra, inte ensamt och svagt.