Hoppa till innehåll

Korna står kvar

En augustidag [BILD1]som har vissa likheter med höst. Korna uthärdar med ett imponerande lugn på ängen som avgränsas av Reuters kulle, namngiven av en belgisk skeppare som en gång förliste på Sandhammarens rev och tillbringade ett år under familjära former hos vänliga människor, i avvaktan på att hans papper och transporter kunde göra det möjligt för honom att återvända.

Tempot i vår tid är annorlunda, kanske med konsekvenser också för hur kullar i naturen får sina namn.

Det som har skett och sker i Georgien har en omedelbar närhet till oss. Det är nu uppenbart att ryssarna inte tänker respektera det avtal som man skrev under tillsammans med det franska ordförandeskapet. Det gör också att trycket på Sarkozy att samla EU till tydliga motreaktioner ökar. Det handlar om europeisk trovärdighet, om solidaritet och europeiska värden också omsätts i annat än högstämda tal. Under den kommande veckan får anledning att följa upp detta i samband med att parlamentet förbereder sitt ställningstagande till vad som nu bör ske.

På motsvarande sätt kommer Iran frågan att komma allt närmare krav på ett tydligt europeiskt agerande både för europeisk säkerhet och trovärdighet.

Turkiet frågan har genom det som nu skett blivit en ännu mer central fråga. De som vill stänga Turkiet ute vill i praktiken utelämna landet till samarbete med länder som Iran och Ryssland, det kräver inte mycket säkerhets- eller energipolitisk analys för att förstå konsekvenserna av detta. Genom den ryska ockupationen inne i Georgien kontrollerar man nu en av de viktigaste oljeledningarna till Europa. Det är genom Turkiet som et antal tidigare rådsrepubliker kan få möjlighet att exportera gas till Europa utan att kontrolleras av den ryska regimen.

Under den gångna sommaren har vi sett hur en rysk intressesfär från Georgien i öst över Moldavien, Balkan, Ukraina och de baltiska länderna har lett till militär aggression. Det är långt bort till Kaukasien men det är inte långt bort för nordisk del till det land som har visat sig berett att utöva militär aggression för att uppnå sina politiska mål.
Det är förhoppningsvis bara korna som tar detta helt lugnt. I morgon bär det för min del av till Stockholm och sedan Bryssel för att i mitten av veckan åka till München och sedan till Gävle. Korna kommer förmodligen stå kvar när jag är tillbaka. För dem är det ändå sommarbete.