Hoppa till innehåll

Konkurs gör Sverige fattigare

2001-05-25

Dålig kronkurs gör Sverige fattigare

– Den svenska kronans kursutveckling gör Sverige fattigare
jämfört med andra länder. De bottennoteringar av kronans värde
som nu har skett är varningssignaler som måste tas på allvar.
Kronkursens långvariga nedgång visar att det behövs en ny
ekonomisk politik som ger ökad tillväxtkraft och ett ökat
kapitalflöde till Sverige.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar
Hökmark med anledning av de nya lägre nivåer som kronkursen nu
rör sig från.

– En allt lägre kronkurs förstärker Sveriges beroende till
priskonkurrens istället för konkurrens om kvalitet och
produktutveckling. Den leder till ett högre inflationstryck och
begränsar därmed de framtida tillväxtmöjligheterna. Olika
kursförändringar kan alltid förklaras med olika kortsiktiga
flödesfenomen. Men vid en långvarig utveckling med sjunkande
krona är den ett uttryck för Sveriges långsiktiga
strukturproblem.

– En regering som i den situationen ser en sjunkande krona som i
en räddning väljer i praktiken att hellre urholka välfärden än
att ta itu med de utmaningar som Sverige står inför. En sådan
regering kan Sverige inte hålla sig med om vi skall hålla jämna
steg med andra länder, säger Hökmark.