Hoppa till innehåll

Konkurrenspolitik och insättningsgarantier

Ekonomiska utskottet efter en debatt om konkurrenspolitik och därefter insättningsgarantisystem.

På den första punkten har jag förklarat att det faktum at statsstöd redan innan krisen har börjat växa kräver åtgärder för att minska det. Statsstöd urholkar den inre marknaden och konkurrensen över gränserna och motverkar den ekonomiska återhämtningen. Det innebär att de strategier som nu används för att hantera krisen inte får utformas så att de skapar nya problem eller hindrar en snabb utveckling ur krisen.

Insättningsgarantier kräver en ökad harmonisering om de inte ska snedvrida konkurrens mellan olika banker från olika länder. Det har vi inte minst nu kunnat se de senaste dagarna. Min linje var och är en harmonisering framförallt av hur insättningsgarantier finansieras.

Nu alldeles strax ska jag presentera min första verision av rapport om småföretagarstadgan som har som fokus att göra den inre marknaden mer tillgänglig för små företag.

Som ett litet avbrott i ekonomiska utskottet gick jag igenom läget när det gäller parlamentets ställningstagande till arbetstidsdirektivet där jag tror att det sociala utskottet kommer att rösta för ytterligare påhäng till detta direktiv men där vi däremot kommer kunna vinna stort stöd för att acceptera de undantag som gör direktivet mer rimligt i vardagen av sjukvård, brandväsen och personliga vårdare, för att ta några exempel.

Därefter partigruppen i ekonomiska utskottet om bland annat patientdirektivet. Och sedan middag och diskussion kring europeisk forskning med Astra Zeneca, parlamentariker och företrädare för kommissionen med mera.

Region Skåne kommer ner med en delegation inför morgondagens seminarium kring Pomerania samarbetet som jag därefter ska försöka hinna förbereda med bland annat Stefan Lundgren, kommunalråd i Sjöbo.