Hoppa till innehåll

Konkurrens bästa garantin- Artikel i Entreprenör

  • av

EU:s konkurrensregler ska gälla oavsett om tjänsterna utförs av privata eller offentliga tillhandahållare. En central ändring som undertecknad fick igenom nu när Europaparlamentets ekonomiska utskott skulle ta fram sitt årliga uttalande om EU:s konkurrenspolitik.

Den bästa garantin för hög kvalitet och låga priser är konkurrens. Att undandra vissa tjänster konkurrens, vare sig det är skola, vård eller omsorg, är att förneka medborgarna makt och inflytande såväl som att ge dem sämre tjänster till högre priser. Och för att också offentliga tjänster ska utsättas för konkurrens måste det finnas alternativ. Vi ska inte ha offentliga monopol, vare sig det gäller kommuner, landsting eller staten. Företagen måste få en chans att visa att de kan bättre än det offentliga. Det vinner näringslivet på, och det vinner människor på, som skattebetalare, som brukare och som medborgare. Konkurrens kräver en jämn spelplan.

I den svenska debatten om vinst i välfärden har Socialdemokraterna under stor vånda nu kommit fram till en kompromiss som inte ens de själva är överens om vad den innebär. Men det verkar som att motviljan mot vinst går före medborgarens rätt att välja, som att politikers beslutandemakt ska gå före människors. Och då missar vi just de låga priser och den förbättrade kvalitet som konkurrensen leder till.

Konkurrensen spelar också en större roll i Europas nuvarande situation. Våra ekonomiers stora problem är för svag konkurrenskraft. De andra problemen – svag tillväxt, skakiga offentliga finanser och brist på jobb – är endast symtom. Det är konkurrenskraften som är grundfrågan.

Och här spelar konkurrensen en avgörande roll. Den inre marknaden och de gemensamma konkurrensreglerna har starkt bidragit till Europas välstånd. Det är mycket bra. Men det gäller främst varor. Merparten av våra ekonomier består numera av tjänster, och de omfattas oftast inte av ovanstående regler. I stället är de skyddade i offentliga monopol.

För att Europa ska bli en ledande kunskapsekonomi på global nivå gäller det att vi bryter upp de offentliga monopolen och släpper in konkurrensen även i tjänstesektorerna. Då kan den effektivitet och ökade produktivitet som funnits i varuproduktionen spridas till tjänsteproduktionen. Endast så kan vi få en konkurrenskraftig ekonomi som skapar tillväxt, jobb och intäkter till det offentliga.

Utan konkurrenskraft ingen välfärd. Utan konkurrens ingen konkurrenskraft. Utan konkurrens ingen välfärd.

Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP