Hoppa till innehåll

Konkurrens är bra för konsumenterna – årliga konkurrensrapporten från Konkurrensverket

Inom de områden där vi har konkurrens har priserna blivit lägre och tjänsterna bättre. Inom de omåden där vi har ingen konkurrens eller ofullständig konkurrens kan priserna bli lägre och tjänsterna bättre.

Genom medlemskapet i EU har Sverige stimulerats till avregleringar samtidigt som konkurrensen har ökat inom tidigare konkurrensutsatta marknader. Resultatet har blivit lägre priser, vilket bifogade rapporten från Konkurrensverket visar.