Hoppa till innehåll

Konjunkturprognoser

Det som blir mer och mer tydligt i de olika prognoser som nu läggs fram är vikten av reformer för att undvika olika flakshalsar och för att ta vara den nya ekonomins förutsättningar i hela samhällsområdet.