Hoppa till innehåll

Konfrontera mörkerkrafterna – artikel i GP

Självfallet kommer det franska valet att påverka Europa. Frankrike är en hemvist för den historiska upplysning och förnyelse som bidragit till den europeiska demokratins styrka. Just det historiska perspektivet bör påminna oss om att historien inte stannar vid något enskilt klockslag eller datum. Inte nu och inte i morgon. 

Vi ser hur det extrema och populistiska allt mer påverkar agendan över Europas framtid. Det gäller både det nya Europa och i det gamla Europa och det är som allra tydligast i Frankrike.

I dag, söndag, går första omgången av landets presidentval av stapeln och på den ena sidan ser vi den extremistiska nationalismen företrädd av Marine Le Pen och på den andra sidan den extremistiska kommunismen företrädd av den före detta trotskisten och nu stolte kommunisten Jean-Luc Melenchon. Den ena tror att Frankrike räddas av främlingsfientlighetens och protektionismens mörker medan den andre tror att landet räddas av kommunismen och åter igen protektionismen.

Det är självklart att utfallet av det franska presidentvalet kommer att påverka Europa. Frankrike är inte bara ett kärnland i EU utan också en hemvist för den historiska upplysning och förnyelse som bidragit till den europeiska demokratins styrka. Men just det historiska perspektivet bör påminna oss om att historien inte stannar vid något enskilt klockslag eller datum. Inte nu och inte i morgon.
Det är min övertygelse att Le Pen inte kommer att vinna det franska presidentvalet. Självfallet kan jag och många andra ha fel i denna övertygelse. Vi har sett en person som Donald Trump vald i USA och Brexitrörelsen som vinnare i Storbritannien. Men det innebär inte att de vinner över det öppna samhällets idéer och ideal. Det kräver dock att vi inser att demokratins och rättsstatens institutioner enbart står starka om vi idémässigt förstår och sluter upp bakom dem.

Ligger i unionens idé

Det ligger i hela den europeiska integrationen och den europeiska unionens idé att möta de utmaningar som vi just nu står inför. Den ryska påverkanspolitiken och aggressionen, den globala ekonomins växande konkurrenskraft och de många olika varianterna av protektionism, slutenhet, nationella motsättningar och populism på rättsstatens bekostnad. Det är därför vi har EU som en union av lag och rätt.
Inte ens om Le Pen vinner presidentvalet kommer hon att kunna vinna Frankrike för ett genomslag av slutenhet och nationalistiskt förtryck. Lagen och rätten är starkare än så, inte minst när vi sluter upp bakom de institutioner som är till för att värna dem. Hon kommer att kunna vålla skada, driva upp arbetslöshet och skapa ökade motsättningar mellan människor, men hon kommer endast vara en episod i en längre period av europeisk utveckling där de ramar vi har inom samarbetet bidrar till en stabilitet för rättsstat och demokrati.
Det samma gäller länderna i Central- och Östeuropa. Vi ser i dag problem och utmaningar i länder som Rumänien, Ungern, Polen och Bulgarien. Där är det viktigt att förstå att trots att dessa länders befrielse leddes av en enorm frihetsrörelse som präglades av modernitet var det samhällen som helt saknade demokratiska institutioner. Det var länder som i decennier plågats av kommunism och diktatur. Det tar tid att bygga upp och det kräver gemenskap liksom den vi finner inom EU.

En del vill dock bevisa sin egen demokratiska renhet genom att stöta ut dessa länder för att de inte fungerar som de äldre europeiska demokratierna. Det vore att stöta ut dem till Putin och den laglösa vandringen mot samhällen där makten står över rätten.

Konfrontera mörkerkrafterna

Det är inom EU som vi kan stödja de goda krafterna i dessa samhällen, det är inom Europas politiska och kulturella arv vi kan bidra till en civilisatorisk utveckling där demokratin inte bara ger kortsiktiga motgångar utan långsiktiga segrar. Vi måste konfrontera de mörka krafterna när de bryter mot våra lagar och regler men också komma ihåg att vi bara kan konfrontera dem mot dessa om de är medlemmar i vår gemenskap, inte om vi driver ut dem utanför våra lagars gemenskap.
Det är inte regeringar som är länder, det är folken och samhällena som är länderna. Regeringar som bryter mot våra regler ska konfronteras mot våra lagar och deras åsikter mot våra ideal. EU har aldrig inneburit att vi slipper utmaningar och problem men det ger oss en möjlighet att göra allt det som vi måste göra tillsammans för att värna och befästa europeisk demokrati och fred. På det viset kan vi besegra alla de olika Le Pens som nu dyker upp, kanske redan i den första omgången av det franska presidentvalet.