Hoppa till innehåll

Kommissionen har rätt om förhandlingsstart med Turkiet

Det finns två tydliga skäl för varför EU skall bejaka Turkiets strävanden efter medlemskap. För det första bidrar det till ökad säkerhet och stabilitet när den europeiska unionens krav på demokrati och marknadsekonomi utvidgas till en del av Europa som är granne med vår tids stora säkerhetspolitiska utmaningar.

För det andra stärks EU genom ett land som har en vital ekonomisk utveckling och en säkerhetspolitisk tyngd i sin del av världen.

Det är bra att kommissionen förespråkar tydliga villkor samtidigt som man rekommenderar en förhandlingsstart så snart Turkiet uppfyller dessa. Det innebär att förhandlingarna kommer att kunna påbörjas under nästa år under förutsättning att den turkiska regeringen och parlamentet beslutar om bland annat de straffrättsliga reformer som måste genomföras för att Turkiet skall uppfylla kraven. Det sa moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i anslutningen till kommissionens rapport om Turkiet.

EU bildades för att överbrygga skillnader och motverka konflikter genom att föra folken samman. Det har varit en framgång så stor att nu nya länder vill vara med. Det faktum att det inte är dagens Turkiet utan ett reformerat och moderniserat Turkiet som en gång skall bli medlem understryker en del av det som är EU´s styrka, sa Hökmark.