Hoppa till innehåll

Kommissionen backar från förslag på expansiv budgetpolitik

  • av

Idag har Kommissionen presenterat sina ekonomiskpolitiska prioriteringar för nästa år men också sin syn på den europeiska ekonomin i det som kallas den europeiska planeringsterminen.

Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin återhämtas men att mer återstår att göra. Bland annat att det behövs strukturella reformer i medlemsländerna och ett bättre investeringsklimat. Man konstaterar också att det inte bör föras en mer expansiv ekonomisk politik än vad som är fallet idag. Det är något som Gunnar Hökmark poängterat som Europaparlamentets rapportör för den europeiska planeringsterminen.

Gunnar Hökmark: ”Det är välkommet att Kommissionen nu går ifrån sin tidigare linje om en mer expansiv politik till att istället konstatera behovet av ansvarsfull budgetpolitik i medlemsländerna. Det visar att Europaparlamentets tydliga kritik har gett resultat och nått fram till Kommissionen som nu backar från sin tidigare linje.”