Hoppa till innehåll

Kommentar till Kommissionens Fintech-paket

Idag har Kommissionen presenterat förslag för att underlätta för Fintech-företag att växa. Målet är att skapa konkurrenskraftiga villkor så att framgångsrika företag som vuxit fram i Europa de senaste åren kan fortsätta att växa här och inte behöva söka sig till USA eller Asien.

– Det är välkommet att Kommissionen ser potentialen i Fintech-branschen. Det här är en avgörande fråga för att stärka europeisk konkurrenskraft. I Sverige har vi lyckats väl med att skapa förutsättningar för nya Fintech-företag att starta och växa. Nu gäller det att skapa goda förutsättningar för detta i hela EU, säger Gunnar Hökmark.

– Att harmonisera regler, att inte överreglera samt att skapa lika möjligheter för nya företag på den finansiella marknaden att kunna konkurrera med de mer traditionella företagen är avgörande för att skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Jag kommer i Europaparlamentet jobba för att säkerställa att vi så snabbt som möjligt kan stärka möjligheterna för Fintech-företag att starta och växa i EU. Det vore förödande för Europa om vi förlorar växande företag till andra delar av världen. FinTech möjliggör fler nya aktörer, skapar ökad och viktig konkurrens och bidrar till en gränslös inre marknad, avslutar Gunnar Hökmark.

Mer information om Kommissionens förslag finns att läsa här: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_en.htm

Förslaget kommer nu att behandlas av Europaparlamentet.