Hoppa till innehåll

Kommentar till IMF-rapport

Det är bra att IMF pekar på vikten av att den ekonomiska politiken på nytt tar upp 1990-talets reformagenda. Men det är illavarslande för den svenska ekonomins utveckling att IMF också pekar på sannolikheten av höjda svenska räntor på grund av en fortsatt vikande kronkurs och växande inflationstryck.

I praktiken innebär frånvaron av en offensiv reformpolitik att regeringens passivitet tvingar fram räntehöjningar. Det riskerar att skapa konsekvenser för den svenska ekonomins utveckling i en redan dalande konjunktur, både vad gäller arbetslöshet och tillväxt.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till den i dag presenterade IMF-rapporten.