Hoppa till innehåll

Kommentar till de nordiska och baltiska finansministrarnas syn på eurosamarbetets utveckling

De nordiska och baltiska ländernas regeringar har format bra utgångspunkter för hur eurosamarbetet bör utvecklas. Deras gemensamma ståndpunkter visar också att Sverige tillsammans med närstående länder kan spela en viktig roll för att utveckla EU och fokusera på de reformer som den europeiska ekonomin behöver.

Det säger Gunnar Hökmark, med anledning av de nordiska och baltiska ländernas finansministrar tillsammans med sina irländska och holländska kolleger formulerat en gemensam syn  på utvecklingen av eurosamarbetet.

  • Det är viktigt att klargöra att den ekonomiska reformpolitiken måste bygga på medlemsstaternas kompetens och regeringarnas ansvar.
  • Det är bra att den europeiska stabilitetsmekanismen blir till en gemensam fond för eurozonens regeringars och bankers stabilitet.
  • Det är som finansministrarna påpekar onödigt och feltänkt att skapa en budgetkapacitet på euronivå som underminerar medlemsstaternas offentliga finanser och som förutsätter att EU gemensamt ska kompensera för de underskott som nationella regeringar kan skapa genom sin ekonomiska politik.

Frågan om euron kan för Sveriges del bli en fråga som vi på nytt tar tag i när eurozonen lever upp till sina kriterier, som Sverige redan i dag uppfyller. Då blir också frågan om ett fullständigt deltagande i bankunionen enkel och självklar att hantera säger Hökmark.