Hoppa till innehåll

Kommentar: överenskommelse om roaming

  • av

Gunnar Hökmark om överenskommelsen 2017-02-01 vad gäller roaming inom EU

– Nattens överenskommelse om avskaffandet av roamingkostnader för konsumenter innebär startskottet för en än viktigare diskussion om hur stora investeringar i digital infrastruktur på sikt ska säkras, menar Gunnar Hökmark.

Överenskommelsen innebär att grossistpriset per GB från och med 15 juni 2017  begränsas till 7,7 euro, för att därefter stegvis reduceras till 2,5 euro  1 januari 2022. En översyn av lagstiftningen kommer att göras 2019.

Svensk telekommarknad har genom konkurrens drivit fram låga priser för svenska konsumenter och en hög dataförbrukning jämfört med övriga EU. Samtidigt reser svenskar mycket utomlands. Därför har svenska operatörer förespråkat ett lågt pristak. På motsatt sida finns de sydliga länderna och de länder där de gamla monopolen effektivt hindrat konkurrens och därmed utbyggd infrastruktur och pressade priser, så som Tyskland, Frankrike och Spanien.

– Diskussionen om var taket ska sättas är ett resultat av en i grunden fragmenterad europeisk telekommarknad. Vi ser stora skillnader mellan de länder där konkurrens råder, som Sverige och Finland, jämfört med övriga EU där monopolstrukturer har stått i vägen för utbyggd infrastruktur, vilket i grunden byggt upp höga roamingpriser från början, säger Hökmark.

– I grund och botten är prisreglering fel väg att gå, eftersom det är ohållbart i längden. I arbetet vi har framför oss med ny telekomlagstiftning kommer jag därför arbeta för  ökad konkurrens och tydliga incitament för att investera i infrastruktur, inte minst saminvesteringar mellan två eller flera operatörer, säger Gunnar Hökmark.

– För att på riktigt avskaffa fenomenet roaming, och inte bara reglera bort kostnaderna, krävs strukturreformer. Vi behöver se europeiska nät växa fram och konkurrensmässiga avtal mellan aktörer. Det är den enda vägen för att på riktigt avskaffa roaming, och bör vara fokus i kommande telekomlagstiftning under året men också i översynen av roamingpriser som ska göras 2019, menar Gunnar Hökmark.