Hoppa till innehåll

Klockan klämtar för Danielsson

Det är svårt att se att statssekreterare Lars Danielsson ska kunna sitta kvar på sin post. Det vi nu ser är förmodligen inget annat än en nedräkning till den dag har frivilligt lämnar sin post. Det går inte att ha en ledande statstjänsteman som far med felaktig information till statliga kommissioner, konstitutionsutskottet och JO, antingen till alla eller till åtminstone två eller tre av dessa.

Det kan bero på att han inte vet vad han gjorde. Och det är oacceptabelt på den post han sitter och det ansvar han har.

Det kan också bero på att han vet vad han gjorde och gör. Det är än mer oacceptabelt. Det innebär att han medvetet undanhåller information och sanning till riksdagens institutioner och svenska folket. Det kan vara för att skydda Göran Persson, för att skydda sig själv eller på grund av något skäl som är mindre överskådligt. Det är likväl oacceptabelt och oförenligt med en demokratisk rättstat.

Demokrati förutsätter öppenhet och ansvarstagande. Danielsson försöker manipulera demokratin. Det är han inte anställd för. Han är som statstjänsteman anställd för att värna den.