Hoppa till innehåll

Klein och Ale stenar

Har precis ankommit [BILD1] till Stockholm för diverse möten och sammanträden. Noterar att även Naomi Klein är i staden. Klein har förtjust vänstern och även media genom att i princip hävda att globaliseringen är resultatet av en konspiration och för att visa detta använder hon sig av det hon kallar ”samband” det vill säga kopplingar hon själv gör.

Det är som en politikens Da Vinci kod. Det kan ju just därför vara så att Klein i själva verket är utsänd av globaliseringens företrädare för att föra in debatten på vad globaliseringen faktiskt har gett. Fler människor än någonsin som har möjlighet till ett bra liv, allt mindre andel av jordens befolkning som lever under fattigdomsgränsen.

Det är i stort sett bara inom jordbruket som globaliseringen inte har nått fram. Där har starka intresseorganisationer försvaret regleringar, subventioner och tullar. Konstigt nog för Klein är det just inom det område där hennes själsfränder lyckats bekämpa globaliseringen som priserna stiger och fattiga drabbas.

Det är ett samband så gott som något att hennes budskap mer än något annat gynnar dem som vill ha stängda gränser och reglerad handel. Det kan vara så att hon i själva verket är företrädare för amerikanska och japanska lantbrukarorganisationer? Sambandet mellan hennes budskap och deras intressen är alltför tydliga för att bortse ifrån. Och hur kommer det sig att hon kommer till Sverige just när åkrarna växer som allra mest? Just i år när EU har genomfört första steget i in hälsokontroll över jordbrukspolitiken. Sambanden är alltför många för att bortse ifrån.

Faktum är att om man ser på Ale stenar, som också är föremål för många sambandsteorier, ser man att stenarna är uppställda som för att bryta den kurs som skeppen i havet for på en gång i tiden, för att hindra handel och annan ondska.

Kan det vara så att Klein är en sentida ättling till någon i ett forntida nätverk, där Ale var en skånsk företrädare för denna antiglobaliseringsrörelse, som världen över försökte hindra fri handel för att slå vakt om det lokala jordbruket? Sambanden talar sitt tydliga språk.