Hoppa till innehåll

King och verkligheten som kan förändras

Det är 50 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda tal om sin dröm. Det har kommit att bli ett klassiskt tal inte för att det var ett fascinerande tal med visioner, det var det,  utan för att den agenda han satte har kommit att bli en grund för det amerikanska samhället.

Det säger något om hur politiken kan förändra ett samhälle. När människors värderingar förändras förändras också politiken. Och när politiken förändras blir verkligheten annorlunda. Det som en gång var en dröm har kommit mycket närmare en verklighet.

I Europa har vi under denna tid gått från en delad kontinent med kriget som ett ständigt hot och diktaturen som en rå och brutal verklighet för halva vår världsdel. Det vi ser i dag är en dröm som blivit förverkligad.

Och så ser vi också hur världens två stora demokratiska fästen, Europa och USA, har kommit att förändra den verklighet som människor lever igenom drömmar och visioner som just framstod som drömmar. Men verkligheten visar att verkligheten kan förändras.

Den lärdomen gäller också inför framtiden när vi ser hoten mot demokratin i vår egen världsdel, hur våldet och konflikterna accelererar i Nordafrika och i Mellersta Östern och när stora länder gör sak av att man förnekar demokratins grundläggande värden. Verkligheten kommer att se annorlunda ut om 20 eller 50 år. Det beror bara på vilka drömmar och ideal som kommer att påverka vår tids verklighet.