Hoppa till innehåll

Kinesisk diktatur hot mot hela världen – artikel i Norrköpings Tidningar

Den fria världens länder måste gemensamt göra klart att det inte finns något utrymme för Kina att förneka andra länder frihet.

Kina ökar nu trycket på Hongkong och är på väg att genomföra lagstiftning som innebär att staden blir en av många kinesiska städer under kommunistiskt förtryck. Det är en tragedi för världssamfundet och för Asien, och allra mest och direkt Hongkongborna som genom internationellt avtal är garanterade frihet, demokrati och en rättsstat. Det är ingen tillfällighet att aktionerna mot Hongkong görs nu.

Samma Kina som bär ett avgörande ansvar för coronavirusets spridning utnyttjar nu den kris som präglar världssamfundet till att flytta fram sina positioner. Det är inte bara Hongkong som är målet. Den kinesiska militära upprustningen är nu av den omfattningen att man också ökar trycket på Taiwan, ännu ett exempel på hur frihet och demokrati kan vara vardag för kineser och leda till större välstånd och ett bättre liv.

Kina ökar också kravet på att få kontrollera en större del av regionen. I Australien bedriver man sedan lång tid en aktiv påverkanspolitik genom korruption, dolda påverkansoperationer, hot och ekonomisk krigföring genom höga strafftullar som svar på australisk kritik mot förtrycket.

Det samma görs mot Kanada, där en stor kinesisk befolkning utnyttjas för att påverka och underminera förmågan att föra en konsekvent utrikespolitik. Men det stannar inte där. Samma sak görs gentemot Europa och mot Sverige. Länder som inte vill köpa det kinesiska företagets 5G-utrustningar hotas ekonomiskt och politiskt. Kinesiska företag som är en del av den kommunistiska statsapparatens utrikes- och säkerhetspolitik investerar i strategisk teknik och infrastruktur.

Vi ser i Sverige hur den kinesiska ambassaden hotar dem som kritiserar diktaturen och förtrycket och ställer krav på att möten eller debatter ska stängas in. Och vi har sett att det faktiskt finns dem som hävdar att Kinas ekonomiska makt är av den arten att vi bör vika oss.

Kinas ekonomiska utveckling är i grunden en god sak, för den dryga miljard av kineser som lyfts från fattigdom genom mer av den marknadsekonomi som vänstern hatar men den är samtidigt inbyggd i ett statssocialistiskt system av förtryck, som samma vänster brukar vara förlåtande emot. Det är bra att Kina vuxit fram som en del av den globala ekonomin. Det som är dåligt är att för många gjort sig för beroende till Kina som leverantör och producent och att Kina tillåtits genomföra investeringar i ett säkerhetspolitiskt syfte som hotar vår och andras säkerhet.

Nu måste den fria världen ena sig mot detta hot. Den fria världens ekonomier är tillsammans långt större och starkare än den kinesiska. Den fria världens länder måste gemensamt göra klart att det inte finns något utrymme för Kina att förneka andra länder den frihet som diktaturen förnekar sina egna medborgare.

Kina måste följa den internationella handelns regler och inte utnyttja den för sina politiska syften. Kina måste acceptera att dess förtryck kritiseras och fördöms. Sverige borde vara en ledande kraft i detta, att samla den fria världen. Vi har de nordiska länderna, vi har Europeiska Unionen och tillsammans måste vi ta nya tag för att USA ska vara en konstruktiv part för starka globala institutioner. I samverkan med länderna i Asien och i Stillahavsområdet måste vi skapa en ny global agenda som säkerställer fri handel, öppna ekonomier och att Kina inte kan påtvinga någon diktaturens uppfattningar eller utnyttja sin maktfullkomlighet för att tysta andra. Det är dags att den fria världen agerar som den Fria Världen.