Hoppa till innehåll

Kinas väg till tillväxt också diktaturens

En dag i Stockholm som ägnas åt försäkringsmarknaden, försök att tränga fram genom snön och diverse annat. Noterar att diskussionen om den globala ekonomins utveckling, i Davos och i andra sammanhang pendlar mellan bonusdebatten och frågan om bankers utrymme att låna ut pengar i framtiden ska krympa eller ej. Den första frågan har sin betydelse som besked om bankers ansvarstagande medan den andra har desto större betydelse för världsekonomins, och Europas, förmåga till förnyad tillväxt. I det perspektivet är Kinas ekonomiska utveckling, och politiska av betydande intresse. Economist resonerar något kring den överraskning som präglar mångas reaktion när de ser att diktaturregimen beter sig som en diktatur. Värd att läsa.Kina

Ekonomiskt finns det bara anledning att välkomna en stor och framväxande ekonomi. Men formerna för den starka kinesiska utvecklingen beror inte bara på en öppnare ekonomi utan på at diktaturregimen håller tillbaka medborgarnas löner. Kina har bland den lägsta löneandelen vilket kommer till uttryck i en konstlat låg värdering av sin valuta. Det leder både till konkurrenskraft och till en snabb kapitaltillväxt som är ett medel för den kinesiska regimens politik gentemot andra delar av världen.