Hoppa till innehåll

Kina och världen

[BILD1]Det är bra att den kinesiska regeringen nu har fått ett tydligt budskap om hur ett land som Sverige ser på förtrycket och diktaturens våld liksom på övergreppen på enskilda medborgare som bara verkat för demokrati. Det finns självfallet dem som nu vill diskutera om det hjälper dem som fängslats och de som förtrycks. Och det kan hända att den kinesiska regimen nu väljer att dra åt förtrycket ännu något mer. Men då blir det till priset av prestige och anseende i världssamfundet. Det handlar inte bara om vad politiker tycker om att människor förtrycks utan om vad vi alla anser om en regim som verkar stick i stäv mot internationell lag och de olympiska spelens grundläggande värden.

En värld som tiger inför förtrycket och som låter de fängslade glömmas bort bidrar inte till demokrati i Kina, hur osäker den än kan vara. Och bortglömda fångar lever alltid farligare än dem som världen minns och talar om. På det viset har den svenska regeringen bidragit till en agenda för hur världen ska agera gentemot de kinesiska myndigheterna, involvera landet i de frågor där de måste involveras men samtidigt använda kontakter och den öppenhet som OS och förberedelserna inför det genom att markera vad världen inte accepterar. Och i den hållningen måste också ligga en öppenhet för att agera utifrån hur den kinesiska diktaturen nu väljer att agera.

När världsekonomin nu går in i ett skede av långsammare tillväxt kommer den utsättas för ökat tryck samtidigt som den också kommer bli ökat beroende till omvärldens öppenhet gentemot den.

IMF presenterade i slutet på den vecka som var en Outlook över världsekonomins tillväxt som anger att det är en risk på 25% att världen nu träder in i en global recession med tillväxt på bara 3% eller därunder. Det kommer att påverka den kinesiska ekonomin men också ställa krav på reformer i Kina som kan bidra till växtkraft och investeringar i mer energisnåla teknologier. Det blir svårt att genomföra utan större politisk öppenhet.

Det säger också något om de krav som vår egen ekonomi står inför. Vi behöver utveckla mer av växtkraft genom entreprenörskap och kunskapsinvesteringar för att öppna upp nya marknader och ny handel. Budskapet från IMF är ju i sanningen att det finns en större chans att avvärja en global recession. För det talar också att de senaste 20 årens kriser trots allt har lett fram till ett ekonomiskt välstånd som varit större än vid början av den föregående tillväxtperioden. När en snabb global tillväxt bryts av leder det till finansiella problem men det innebär inte att världen behöver börja om från början. De finansiella problemen nu ska vare sig underskattas eller överskattas. Däremot är de definitivt ett uttryck för att grundläggande ekonomiska förhållanden utmanas med de krav som detta ställer på Europa och Sverige, om vi ska kunna hävda oss väl i framtiden.

För min egen del kommer den kommande veckan bland annat handla om förhandlingar om energimarknadslagstiftningen i Bryssel, diskussion om hur länder reformerar med vår Senior Fellow i EEI Johnny Munkhammar samt överläggningar om energi coh miljö med EPP-ED gruppens ledning och det slovenska ordförandeskapet i Ljubljana.