Hoppa till innehåll

KI och klimatet

Klimatfrågan är [BILD1]inte opolitisk. Tvärtom handlar den om att välja vägar, att välja mellan olika alternativ, för att mest framgångsrikt minska utsläppen och samtidigt bidra till en stark ekonomisk .utveckling. Konjunkturinstitutet redovisade i dag sin rapport om klimatberedningens förslag.

Och den rapporten, som man i sin tur kan ha sina synpunkter på, visar klimatfrågan kräver kritisk granskning av raden av olika förslag. Istället för att lägga så många förslag ovanpå varandra gäller det att välja den politik som ger mest utdelning.

Socialister och gröna tror att det handlar om så mycket regleringar och skatter som möjligt. När vi nu i Europaparlamentet diskuterar en lång rad olika regleringar försöker vi moderater utgå ifrån vilka förslag som ger mest resultat och samtidigt en välfärdsutveckling som gör att vi orkar mer, när det gäller den långsiktiga förmågan att utveckla forskning och utveckling.

Ständigt nya påhitt hjälper inte, men en långsiktig politik som ger rätt agerande i företag och hushåll, kommersiell utveckling och mindre fossila energikällor ger däremot stora resultat.

Det är utgångspunkten för mig när vi nu diskuterar frågan om bilars utsläpp och de förnyelsebara bränslena. Dagen har för min del handlat om energifrågor, den digitala dividenden där det ekonomiska utskottet i morgon, förhoppningsvis enhälligt, kommer att ta min rapport samtidigt som jag talar om Europeisk bredbandspolitik på Älvsjömässan här i Stockholm. Och i morgon tillbaka till Bryssel efter bredbandsfrågan