Hoppa till innehåll

Kastrup och Bali

En tidig [BILD1] morgon från Sandhammaren via Ystad och järnväg till Köpenhamn och Kastrup. Den här veckan handlar om att slutföra ett yttrande om WTO i framtiden, börja på elmarknadslagstiftningen, båda konkreta exempel på hur en modern och intelligent klimatpolitik måste utformas. Utan en fungerande och öppen handel blir det vare sig tillväxt eller möjligheter att transferera modern teknologi till fattiga länder. Utan en fungerande elmarknad kommer inte el kunna användas som en metod för att göra förnyelsebara bränslen tillgänliga.

I fredags lanserades för övrigt min bok, där jag bland annat skriver om detta. Den kommer att kunna beställas bland annat från min hemsida.

Den stora händelsen från förra veckan var självfallet resultatet av Balimötet, som enklast kan beskrivas som att det inte var ett resultat men att de deltagande 190 länderna beslutade sig för att man måste nå ett resultat till 2009. Det var ett viktigt steg nog, som också inrymmer referenser till FN´s klimatpanel och insikten om att det är de industrialiserade länderna som måste gå först och även bistå utvecklingsländerna med teknologi och förutsättningar att hantera klimatförändringarna.

Det som nu blir det viktiga är att börja med att genomföra de förändringar som är enklast istället för att använda klimatfrågan som ett alibi för ett sämre samhälle. Det är inte främst livsstil vi ska byta utan energiförsörjning, hur tråkigt planhushållare och de som vill låta alla andra leva efter sin pipa tycker detta är. Mer kärnkraft är relevant för moderna samhällen som Sverige, effektivare landsvägs- och järnvägstransporter, ökad satsning på el som en distribution av energi för att ta tillvara nya energiformer och ny teknik.

Det kräver tillväxt och ökade resurser, inte att vi bromsar utvecklingen. Det finns de som hävdar att tillväxten inte är meningsfylld eftersom man inte kan äta pengar. Så kan bara den säga som inte vill förstå vad fattigdom innebär. Och att med pengar kan man finansiera uppodlingen av nya jordar, beskoga större arealer och mycket annat. Förutom att människor kan överleva.

Under veckan blir det julfest med den moderata delegationen i Bryssel, det ska bli ett svenskt julbord på belgiskt vis vilket innebär vissa osäkerheteter men blir trevligt i vilket fall som helst.