Hoppa till innehåll

Kärnkraftens viktiga roll

Presenterade för en stund sedan i industriutskottet min syn på hur parlamentets rapport om kärnkraftssäkerhetsdirektivet ska se ut. Tydliga krav på medlemsstaternas lagstiftning, ett inkluderande av de internationella regelsystemen för högsta säkerhetskrav och oberoende nationella myndigheter med betydande makt att när så behövs avbryta driften vid en anläggning när det finns skäl att agera.
En viktig fråga som restes under diskussionen var tillgången på kvalificerad och utbildad personal. En viktig fråga som jag kommer att följa upp.
Min utgångspunkt för diskussionen var att vi nu lever i en tid då det är uppenbart att Europa behöver på en gång öka sitt minska sitt energiberoende och användningen av fossila bränslen. Vi behöver då på europeisk nivå en struktur som garanterar att kärnkraft är en trovärdig och trygg energikälla.