Hoppa till innehåll

Karlskrona kan bli centrum för Östersjöregionens framåtanda

  • av

Den 4 november hade Svenska Paneuropaföreningen ett seminarium tillsammans med EU-kommissionens representation i Stockholm om hur Europa har förändrats efter det att de tre baltiska länderna blev fria hösten 1991.

Under de trettio år som gått har de haft en ekonomisk utveckling som har lyft dem från planekonomins fattigdom till den välfärd som präglar öppna marknadsekonomier. Det förtryck de levde under har omvandlats till att de har blivit ledande och djupt integrerade delar av det europeiska samarbetet. De är som Sverige medlemmar i Europeiska unionen, men inte bara det. De är medlemmar i Nato, med den säkerhet det ger dem liksom oss i Sverige, och de är medlemmar av eurozonen tack vare den stabilitet de har lyckats forma sina ekonomier med.

På samma sätt som deras frihetskamp ledde till ett mirakel och till Sovjetunionens fall har deras ekonomiska utveckling överträffat alla förväntningar och visar vilken skillnad EU-medlemskapet innebär. Ukraina, eller Belarus, visar på konsekvenserna av utanförskapet och utlämnandet åt den ryska despotin. I Estland, Lettland och Litauen ser vi bokstavligt talat den stora meningen med Europeiska unionen. Den fredliga utvecklingen, integrationen med andra demokratier, välfärden och välståndet genom öppna ekonomier och förmågan att stå emot de stora ländernas hot, alltifrån Ryssland till Kina.

Nu gäller det för alla länder kring Östersjön att ta vara på dessa möjligheter och visa ledarskap i ett Europa som behöver nya visioner. Det kräver samarbete och vår förmåga att visa gemensam styrka.

Hösten 1991 var en befrielsens tid och en tid av möjligheter. De möjligheterna har Estland, Lettland och Litauen gjort verklighet av de senaste decennierna. Länder och huvudstäder som präglades av planhushållningens fattigdom och brister har i dag blommat upp till de europeiska nationer och städer de egentligen var. De baltiska länderna har förenat några av Europas mest stabila ekonomier med att också vara de mest snabbväxande. De har utvecklat och stärkt sin demokratiska förankring och rättsstatens roll.

I dag bildar Östersjöregionen, med de baltiska och de nordiska länderna, en av världens mest dynamiska kluster av ekonomier och en av de mest integrerade regionerna i EU. I Norden har vi några av världens mest stabila gamla demokratier, i Baltikum har vi några av världens mest stabila nya demokratier. Det bildar en förutsättning för oss att bli en global kraft för demokrati.

Nu är det därför dags att utifrån detta fortsätta med ett arbete som stärker ekonomisk tillväxt, europeisk integration och Europa i världen. Alla de länder som är samlade i denna del av Europa, inklusive Norge och Island med sina samarbetsavtal med EU, bildar tillsammans mer än vad som behövs för att vara en G7-ekonomi. Vi är tillsammans några av de länder som har starkast utblick i världen och ett starkt intresse av det transatlantiska samarbetet som är en förutsättning för vår regions säkerhet och stabilitet.

Vi bör med varandra forma kärnan i en allians för global frihet och demokrati där vi genom EU kan utveckla ett globalt partnerskap mellan fria länder i världen.

Det gör att vi alla i detta nu bör stödja Litauen – som har kommit att bli en bas för den belarusiska frihetsrörelsen, för Navalnyjs rörelse för demokrati i Ryssland och för fria länders rätt att stå upp mot den kinesiska kommunistregimens krav på tystnad och underdånighet. Vi bör stå tillsammans med Litauen och dela deras bördor och vi bör tillsammans gå i täten för ett globalt partnerskap mellan den fria världens länder som klargör att internationell handel måste följa den internationella rättsordningens principer, inte vara ett verktyg i diktaturregimers händer.

Vi bör tillsammans driva utvecklingen i EU framåt, bort från protektionism och fram emot en roll där Europa står i centrum för utvecklingen av globala frihandelsavtal och global handel.

Vi måste värna vår strategiska kapacitet och förmåga när det gäller att i Europa samla den bästa forskningen och de mest innovativa företagen, varifrån de än kommer ska de finna en plats att utvecklas på i Europa. Det gäller utvecklingen av klimatsmarta lösningar likaväl som utvecklingen inom alla andra områden för våra samhällen.

Och vi bör tillsammans bilda en kärna i Europeiska unionen som för Europa i en marknadsekonomisk inriktning, som är ledande när det gäller att utveckla internationell handel och är ett globalt center för den, som slår vakt om partnerskapet med USA och som vågar och vill ta plats i världen för att lägga grunden för en säkerhet som bygger på respekt för den liberala demokratins värden och institutioner.

Med länder som Polen, som måste få bli vår partner, med Tyskland som är en del av norra Europa, och med länder som Nederländerna och Irland kan vi bidra till ett samarbete som stärker hela södra Europa och som genom digitalisering, forskning, den inre marknaden och företagande kan bli en globalt ledande ekonomi och kraft.

Kanske kan Karlskrona bli huvudstad för detta samarbete.