Hoppa till innehåll

Kandidat

  • av

Vänner,

Vårt samhälle ska vara fritt och öppet. Vårt Europa ska vara säkert och tryggt. Sverige ska vara ett land som utvecklas mot ökat välstånd och ökad frihet för enskilda människor. För en stabil tillväxt och för att vi ska kunna bli globalt ledande behöver vi stöd i en utveckling som går samma väg i hela EU.

Vår ekonomi, jobben och miljön beror på utvecklingen i vår del av världen. Ett öppet och dynamiskt Sverige kräver en europeisk politik som bygger på marknadsekonomins möjligheter och frihetens värden.

Jag vill att Europa ska bli världens ledande kunskapsekonomi med en konkurrenskraft och en tillväxt som ger säkra jobb och social trygghet och där Sverige kan gå i täten.

Under de gångna åren har jag uppnått mycket som är viktigt för Sverige och för ett bättre och friare Europa, men det återstår mycket mer att göra.

Jag är irriterad på alla dem som tror vi löser våra problem med mer makt till Bryssel och frustrerad över att vi inte använder den makt vi har till att göra världens största ekonomi till världens mest dynamiska marknad. Dessutom är jag ivrig att fortsätta arbetet med utvidgningen med en grannskaps- och utrikespolitik som stärker frihet och demokrati.

Vi måste göra EU till en inre marknad för tjänster, telekom, energi och kunskap. Vi måste göra Europa världsbäst på bredband, mobilt internet och den digitala ekonomin. Vi måste få på plats en forskningspolitik som ger globalt ledarskap. Vi måste driva igenom marknadsekonomiska reformer som främjar företagande, skapar nya jobb och konkurrenskraft. Vi måste skapa en gemensam finansmarknad med både stabilitet och dynamik.

Vi måste göra Europa till den nya tidens företagarkontinent. Vi måste fortsätta förändra EU-budgeten bort från jordbruk till forskning och infrastruktur. Vi måste utveckla förutsättningarna för en ledande kunskapsekonomi. Vi måste bekämpa byråkrati och regelsjuka.

Vi måste arbeta för att Europa står för fri handel och öppenhet och att vi ska ha en lyskraft för världens framtida demokratier. Vi måste se till att det är individens rätt, frihet och möjligheter som står i centrum för politiken, inte politiska krav på att styra människors vardag och verklighet.

Jag vill fortsätta att stå upp för de värden som gör Europa starkt, fritt och öppet och som utvecklar våra samhällen där kvinnor och män kan forma sina liv med respekt och frihet som grund, mot allt det som hotar rättsstaten och demokratins värden. Jag vill ta strid med var och en av dem som vill underordna frihetens värden kollektivet eller den politiska makten.

Därför kandiderar jag för en tredje mandatperiod i Europaparlamentet och hoppas på ditt fortsatta stöd för ett fritt och öppet Europa. Jag vill också höra dina synpunkter och frågor inför det fortsatta arbetet. Hör gärna av dig.

Gunnar

E-post: gunnar.hokmark@europarl.europa.eu
Facebook:https://www.facebook.com/ghokmark
Twitter:https://twitter.com/ghokmark