Kampen mot valfriheten, vinsten och privata företag går vidare

Lars Ohly vill förbjuda offentliga bidrag till skolor som går med vinst. Bättre enligt hans mening är skolor som går med förlust. Nu är de offentliga bidragen inte till för skolorna utan till eleverna i form av en skolpeng som är mindre än vad offentliga skolor får per elev. Just skolpengen gör det möjligt för elever att välja skolor andra än kommunens.

Men eftersom Ohly och vänsterpartiet är emot fristående skolor, privata bolag, vinst och människors valfrihet är det naturligt att vilja hindra elever från att välja de skolor de vill gå i. På det viset kan Ohly och andra politiker bestämma vilka skolor barn ska gå i istället för att föräldrar och elever kan göra det.

En sak som de rödgröna borde fundera på är hur det kommer sig att privat drivna skolor både vinner elever och lyckas vara mer effektiva. Det borde vara något att lära av, öppna upp för snarare än att förbjuda och försöka stänga.