Hoppa till innehåll

Kampen mot korruption är ett försvar för demokratin

En förmiddag med den gemensamma parlamentariska delegationen för EU och Kroatien. Det är uppenbara framsteg som har gjorts inte bara i förhandlingarna utan också i det synsätt som finns bland ledande kroatiska politiker. Det finns ingen som säger man har gjort nog när det gäller att göra rättsväsende oberoende och intensifiera kampen mot korruption och organiserad brottslighet.

Tvärtom understryker man de mål man vill sätta upp för det fortsatta arbetet för att överträffa både krav och förväntningar. Jag har sagt tidigare och också nu att Kroatien genom att överträffa kraven. På det viset kan Kroatien bli en modell och ett föredöme för hur korruption bekämpas, med allt vad det innebär för politiska ledare på övriga Balkan men också i Europa i sin helhet. I alltför många samhällen i Europas gränsland har korruptionen och privata ekonomiska intressen vuxit samman med politiken. Vi ser detta i Ryssland liksom i Ukraina och i varierande grad i de länder som i dag befinner sig i en maktkamp mellan det gamla och det nya i form av Europa. Kroatiens exempel kan visa på att man kan bryta upp den typen av maktstrukturer. Man har redan visat att man är på god väg.