Hoppa till innehåll

Kamelens skattepolitik

KamelKamelen kom till, sägs det, när en arbetsgrupp skulle rita en häst. Jag kommer att tänka på det när jag tittar lite närmare på de rödgrönas skattepolitik.

För det första anser man att skattesänkningar är det avgörande och största hotet mot välfärden.

För det andra accepterar man de skattesänkningar som alliansen genomfört, även om dessa uppenbarligen är ett mycket stort hot mot välfärden, inte minst eftersom de rödgröna röstat emot dem med detta argument.

För det tredje tävlar man om att sänka skatterna ännu mer, och hota välfärden ännu mer, när det gäller pensionärer samtidigt som man kritiserar att arbetsinkomster måste bära a-kasseavgifter som de anser orättfärdiga. Det vill säga den orättfärdiga skattesänkningen, som man var emot men som ger större utrymme att betala a-kassan som bara belastar arbetstagare, anses missgynna pensionärer som inte betalar a-kassa och ej heller sociala avgifter på sina inkomster. Därför vill man sänka skatterna ännu mer, även om detta ännu mer hotar välfärden.

För det fjärde vill man finansiera denna skattesänkning genom att höja skatten på unga människors arbete. Det ger inte bara fler arbetslösa utan också högre kostnader för arbetslösheten och mindre inkomster till att betala pensioner med.

Därutöver vill man höja skatterna på vanliga inkomster motsvarande 500 kronor, något som Östros hävdar är fel utan för låginkomsttagare bara handlar om  100 till 150 kronor.

Sedan vill man höja skatten på förmögenheter på ett sätt som berör husägare med normala inkomster, eller pensionärer som har sparat till det hus man bor i samtidigt som åtminstone socialdemokraterna vill att de riktigt rika ska slippa betala förmögenhetsskatt.

Det vill säga: skattesänkningar hotar välfärden men vi accepterar de skattesänkningar som redan har underminerat välfärden, och vi lägger på ytterligare skattesänkningar för att kompensera pensionärer för att arbetstagare fått lägre skatt som kompenserar för a-kassekostnader och belastningen av sociala avgifter som pensionärer inte har, samtidigt som vi höjer skatterna för unga som ska in på arbetsmarknaden och för alla som arbetar.

Ja, det är kamelens skattepolitik.