Hoppa till innehåll

Kalmars välfärd är hotad – artikel i Barometern

  • av

Socialdemokraterna fortsätter sitt korståg mot privat företagande inom välfärden. På sin partikongress beslutade partiet att försöka sätta stopp för vinster i skola, vård och omsorg. Det vore den största nedmonteringen av Kalmars välfärd någonsin.

Marknaden är kvalitetsbaserad och en förutsättning för vinst är just kvalitet. När människor har möjlighet att själva välja vårdcentral eller skola kräver det att vårdcentralen eller skolan erbjuder en verksamhet som människor efterfrågar. Följden har blivit tiotusentals kalmariter i dag på ett eller annat sätt utnyttjar privata alternativ inom skola, vård och omsorg. Om Socialdemokraterna förverkligar sitt hot om att stänga ner det fria företagandet inom omsorgen skulle det innebära en välfärdskatastrof.

Den privata sjukvården har delvis utvecklats på grund av att den offentliga sjukvården inte hade kapacitet och förmåga att ge den vård som behövdes i tid. Resultatet har blivit att 30 procent av alla vårdcentraler i Kalmar drivs privat. Det är många som är beroende av den vården, och det är många som arbetar hårt på dessa vårdcentraler för att tillgodo se det behovet.

Det är också den vård som år efter år levererar bäst patientnöjdhet. I Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät såg vi hur 16 av landets 20 mest uppskattade vårdcentraler är privata. I Kalmar är fyra av de fem mest populära vårdcentralerna privatdrivna. Det här är dock inte något nytt utan gamla nyheter och årets resultat är snarlikt tidigare år.

Men det är inte bara primärvården. Vi ser vikten och behovet av privata aktörer även inom äldreomsorgen. Skulle Socialdemokraterna driva igenom sitt vinstförbud riskerar våra äldre att se sitt äldreboende nedlagt och dementa patienter riskerar att tvingas föras till äldreboenden där det i dag saknas vårdplatser. Det är den krassa verkligheten. Äldre som trivs med vardagen, med personalen och de andra boende som skulle ryckas upp från sin vardag till nya boenden som inte finns.

Det gäller också skolan där fristående utövare blivit till en viktig del av den kalmaritiska välfärden. I Kalmar finns det i dag sex fristående grundskolor med över 1 200 elever samtidigt som 15 procent av länets gymnasister går i ett fristående gymnasium. Det vore en katastrof för de kommunala utgifterna om dessa barn skulle förlora sin utbildningsplats, men mycket värre än så en katastrof för de barn som plötsligt tvingas in i en skola som saknar resurser.

Sedan det privata företagandet äntligen fick idka inom omsorg, vård och skola har vi sett en revolution av valfrihet, nöjdhet, och besparingar. Men nu vill Socialdemokraterna att alla de svenskar som har valt en välfärd som de gillar, älskar eller känner sig trygga med ska förlora den. Det rör sig om vänstra kammaren av Kalmars välfärds hjärta. Nu måste vi alla säga ifrån.