Hoppa till innehåll

Junilistans vänner

Junilistan har gjort dåligt omdöme till politisk ideologi. Nu har man valt att ingå i den grupp som är Europaparlaments mest federalistiska grupp som vill införa en avskaffa nationalstaten och flytta mest beslut till Bryssel.

EU ska ha lägsta nivåer för skatter och en social stabilitetspakt med lägsta nivå för ersättningsnivåer. Istället för att bekämpa det överstatliga som var vallöftet ger man nu sitt stöd till en överstatlighetens politik.

Tidigare satt man i en grupp som hatade EU, som accepterade antisemitism och främlingsfientlighet. Nu väljer man en grupp som har ledamöter som motarbetade Sovjetunionens upplösning och de baltiska staternas frihet. Den nya grupp Junilistan har valt gruppen vill utveckla jordbrukspolitiken till att ge stöd till små alternativa odlingar, inte till effektiva jordbruk, och den vill avskaffa WTO.

Man kan fråga sig, om Junilistan nu av politiska skäl vill lämna en grupp, varför väljer man då den gröna gruppen/ fria alliansen? Om man av politiska skäl inte längre vill vara med i den gamla borde man väl välja en grupp som man av politiska skäl vill tillhöra?