Hoppa till innehåll

Jordgubbar hotar inte miljön

[BILD1]Under de senaste 25 åren har världshandeln expanderat i en takt som ingen hade trott varit möjligt. Det har inneburit att fattiga regioner har bekämpat fattigdomen och tagit snabba steg mot välstånd och social värdighet. Utan handel och transporter hade det inte varit möjligt. Det är inget unikt, Sveriges snabba utveckling som industrination från bondesamhälle byggde på samma fenomen. Skillnaden är bara att globaliseringen är mer omfattande, saknar beroende till geografins gränser och har en omedelbarhet som binder ekonomier samman med varandra, var de än finns. Det har lett till en av de mest unika miljöförändringar mänskligheten har inneburit, fattigdom har för miljarder människor bytts mot växande välstånd. Miljön ger oss större överlevnad och fler människor livsmöjligheter.

Därför får debatten om växthuseffekten inte drabba förutsättningarna för tillväxten av det enkla skälet att det innebär ett steg tillbaka för miljön, den miljö som definieras av människors livsförutsättningar oavsett det gäller växthuseffekten eller ej. Svenska Dagbladet har i dag en genomgång av matens långa resa till våra bord, med budskapet att det är de långa transporterna som skapar växthuseffekten och därmed klimatförändringen. Och det är ju sant eftersom all mänsklig verksamhet bidrar till koldioxidutsläpp, transporter liksom uppvärmning eller industriell produktion. Men innebär det att vissa verksamheter kan pekas ut framföra andra som mer skadliga för miljön, mer onödiga? När det i själva verket är utveckling av jordbruk i den fattigare världen som mer än något annat har utvecklat den fattiga världens miljö och välstånd? Som motverkar erosion, som leder till växtlighet och som ger ekonomisk utveckling och resurser. På samma sätt som vi kommer att få se att den tidigare fattiga världen allt mer kommer att konkurrera genom industriell produktion som tidigare i Sverige och i Europa ledde till stora koldioxidutsläpp men som nu flyttat ut och som ger dem ekonomisk tillväxt men som kräver transporter? På vilket sätt blir miljön i den fattiga världen bättre genom ökad fattigdom och minskad tillväxt?

[BILD2]En miljödebatt som inte förmår bejaka den ekonomiska utvecklingen på de villkor som är möjliga kommer att bli fundamentalistisk, enkelspårad och bygga på planekonomiskt tänkande. Och den kommer inte att ge oss större möjligheter att motverka växthuseffekten. Jordgubbarna vi köper från Argentina ger inkomster på den argentinska landsbygden, en bättre vardag och en bättre miljö men minskar också Sveriges behov att importera och förbränna olja. Ju mindre handel vi får, desto mindre utveckling får vi, den handel som gör nytta är inte bara vår export till andra, det är också vår import från dem. Växthuseffekten bekämpar vi bäst både genom en tillväxt som ger oss resurser att möta klimatförändringar och genom att låta efterfrågan och utbudet av energi som inte leder till CO2 utsläpp öka i onödan. Avvecklingen av kärnkraften är ett större problem än importen av jordgubbarna.